The 2nd Workshop on Relating Logic

The 2nd Workshop on Relating Logic

22–23 July 2022, Cagliari, Italy

The workshop is the second edition of the conference on relating logic. This edition is a joint event with Trends in Logic XXII. Any papers on historical, theoretical and/or application aspects of relating logic are welcome.

After the 1st edition, a special issue of Logic and Logical Philosophy is in preparation (https://apcz.umk.pl/LLP/issue/view/2216). After the 2nd edition, full versions of selected articles will be published in a special issue of Logic Journal of the IGPL.

Deadline of submission: June 30, 2022

Webpage: https://relating-logic.umk.pl/pages/main_page/

Philosophical Perspectives on Sciences. International Conference

Philosophical Perspectives on Sciences. International Conference: Hypothesis in science. On the 550th anniversary of the birth of Nicolaus Copernicus

19-21 October 2022, Toruń, Poland

Our conference aims to address the role of hypothetical thinking in the formulation and development of scientific theories and models.

Next year will mark the 550th anniversary of the birth of Nicolaus Copernicus. We think that it would be highly pertinent to discuss how our understanding of the role of hypotheses has changed since his time. Is the use of hypotheses still viable in current science, or has it been superseded by other scientific concepts or methods? The aim of our conference is to contribute to the dialogue between scientists, historians of science, philosophers of science, and logicians interested in scientific methods of reasoning.

Deadline of submission: May 31, 2022

Webpage: https://ppshypothesis.umk.pl/pages/main_page/

The Sixth World Congress of Paraconsistency

The Sixth World Congress of Paraconsistency in Toruń (WCP6) – the Second Stanisław Jaśkowski Memorial Symposium

5-8 September 2022, Toruń, Poland

Continuing the tradition of the congresses of the paraconsistency and referring to the role of Stanisław Jaśkowski for the creation and development of the paraconsistency, we hereby invite you to the Congress-Symposium in Toruń.

Deadline of submission: May 31, 2022

Webpage: https://wcp6.umk.pl/pages/main_page/

Formal Methods and Science in Philosophy IV

The conference Formal Methods and Science in Philosophy IV will be held at the Inter-University Center, Dubrovnik, Croatia, April 21, 2022 – April 23, 2022.

For further information please visit the conference website: https://philevents.org/event/show/94873

Konferencja naukowa z okazji wręczenia Nagrody im. Jana Łukasiewicza

Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki oraz Katedra Logiki UMK mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej z okazji wręczenia Nagrody im. Jana Łukasiewicza prof. Andrzejowi Pietruszczakowi za monografię Foundations of the Theory of Parthood.

Konferencja odbędzie się online 11.02.2021 (szczegóły poniżej).

Program konferencji:

11.00-11.15 Powitanie zebranych przez prezesa PTLiFN prof. Cezarego Cieślińskiego, Dyrektora Instytutu Filozofii UMK prof. Zbigniewa Nerczuka oraz Kierownika Katedry Logiki UMK prof. Tomasza Jarmużka.
11.15-11.30 Werdykt i uzasadnienie werdyktu przez Przewodniczącego Kapituły prof. Damiana Niwińskiego. Wręczenie nagrody.
11.30-12.30. Referat laureata prof. Andrzeja Pietruszczaka (UMK) „Różne oblicza teorii części”.
12.30-13.15. prof. Rafał Gruszczyński (UMK) „Metody formalne w bezpunktowych teoriach przestrzeni”.
(Przerwa obiadowa)
14.15-15.00. prof. Jacek Malinowski (PAN) „Boolowskie Logiki Koneksywne”.
15.00-15.45 prof. Krystyna Mruczek-Nasieniewska i prof. Marek Nasieniewski (UMK) „Logika Jaśkowskiego i systemy z nią powiązane”.
15.45-16.30 Alicja Kowalewska (CMU), prof. Rafał Urbaniak (UG) ,”Mierzenie koherencji za pomocą sieci Bayesowskich”.
16.30 -16.40 Zamknięcie konferencji przez prof. Tomasz Jarmużka i prof. Cezarego Cieślińskiego.

Konferencja odbędzie się za pomocą systemu Big Blue Button. W celu dołączenia wystarczy w dniu konferencji kliknąć na link https://vc.umk.pl/b/tom-zjd-edt (nie jest wymagane pobieranie żadnej aplikacji do obsługi BBB).

Będziemy wdzięczni za rozpowszechnianie tej informacji.

Międzynarodowa konferencja „Logiczna struktura świata. Aksjologiczna wizja patriotyzmu. W XXV. rocznicę śmierci o. J. M. Bocheńskiego”

W dniu 18.10.2019 Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2020 Rokiem Ojca Józefa M. Bocheńskiego, aby „w 25. rocznicę śmierci oddać hołd temu wybitnemu naukowcowi, kapłanowi i patriocie”. W te obchody wpisuje się konferencja organizowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W konferencji wezmą udział zagraniczni goście: prof. Johannes Czermak (Salzburg), prof. Edward Świderski (Fryburg), prof. Paul Wiengartner (Salzburg), oraz wybitni polscy filozofowie i logicy interesujący się twórczością J. M. Bocheńskiego. W ramach konferencji będą poruszane zagadnienia należące do następujących dziedzin: historia filozofii i logiki, filozofia logiczna, logika filozoficzna, politologia.

Organizatorzy: Instytut Filozofii UKSW, Instytut Filozofii UW

Termin: 24.04. – 25.04.2020

Miejsce: Instytut Filzofii UKSW. Wóycickiego 1/3, Warszawa; budynek 23, sala 201

Opłata: 250 PLN/ 60 Euro

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.03.2020

Informacje o konferencji:

https://sites.google.com/site/bochenskikonferencja2020/

https://sites.google.com/site/bochenskiconference2020/

Kontakt: bochenskiconf2020@gmail.com

Logic Colloquium 2020

The Logic Colloquium is the European Summer Meeting of the Association for Symbolic Logic, that in 2020 will be held from 13th to 18th of July at the Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland. It is organized jointly by the AMU Faculties: of Psychology and Cognitive Science and of Mathematics and Computer Science.

The latest meetings took place in Helsinki (2015), Leeds (2016), Stockholm (2017), Udine (2018) and Prague (2019).

The Association for Symbolic Logic is an international organization supporting research and critical studies in logic. Its primary function is to provide an effective forum for the presentation, publication, and critical discussion of scholarly work in this area of inquiry.

Important dates

January 31st, 2020 –  registration opens
March 31st, 2020 – deadline for abstract submission
April 13th, 2020 – deadline for student travel awards applications
April 30th, 2020 – notifications
May 25th, 2020 – camera-ready abstracts due
June 13th, 2020 – early payments deadline
July 7th, 2020 – late payments deadline

Continue Reading…

Trends in Logic XX: „Logic and Reasoning: Formal and Informal”

The 20th Trends in Logic international conference, Logic and Reasoning: Formal and Informal, will be held at the Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine, May 13-15, 2020. It is organized by the Department of Logic at the Faculty of Philosophy of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, in co-operation with Studia Logica.

Important dates
Abstract submission deadline: 06 January, 2019
Notification of acceptance: 01 February, 2020
Registration opens: 10 February, 2020
Early registration closes: 16 March, 2020

Paper Submission
Abstracts of at most three pages length (including references) should be submitted electronically as pdf documents using the EasyChair submission page at   https://easychair.org/my/conference?conf=trends2020
At least one author of each accepted paper must register for, and attend the conference to present her or his work.

Continue Reading…

The International Conference for Philosophy of Science and Formal Methods in Philosophy 2019

The International Conference for Philosophy of Science and Formal Methods in Philosophy (CoPS-FaM-19) of the Polish Association for Logic and Philosophy of Science will take place on December 4-6, 2019 at the University of Gdansk (in cooperation with the University of Warsaw).

Extended abstract submission: August 31, 2019.

Keynote speakers:

  • Hitoshi Omori (Ruhr-Universität Bochum)
  • Oystein Linnebo (University of Oslo)
  • Miriam Schoenfield (MIT)
  • Stanislav Speranski (St. Petersburg State University)
  • Katya Tentori (University of Trento)

Full submission details available at: http://lopsegdansk.blogspot.com/p/cops-fam-19-cfp.html

Continue Reading…

Konferencja Philosophy and Logic. In honour of Cezary Cieśliński

Instytut Filozofii UW serdecznie zaprasza do udziału w mini konferencji Philosophy and Logic. In honour of Cezary Cieśliński zorganizowanej z okazji zdobycia przez prof. Cezarego Cieślińskiego Nagrody Naukowej im. Jana Łukasiewicza za monografię The Epistemic Lightness of Truth. Deflationism and its Logic (Cambridge University Press, 2017).

Konferencja odbędzie się dnia 23.03.2019r. w sali nr 205 (Stary BUW) w godzinach 14.30 – 18.30.

Plan konferencji:

  • 14.30 – 15.20 Leszek Kołodziejczyk (Instytut Matematyki, UW) Ramsey’s Theorem and Proof Size
  • 15.20 – 16.10 Jeffrey Ketland (Instytut Filozofii, UW) The history of the conservativeness argument against deflationism
  • 16.10 – 16.40 Przerwa kawowa
  • 16.40 – 17.30 Ali Enayat (Wydział Filozofii, Lingwistyki i Teorii Nauki,Uniwersytet w Goteborgu) The Tarski boundary: a cartographic report
  • 17.30 – 18.20 Michał Zawidzki (Instytut Filozofii, UŁ) TBA

Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej szczegółów: mlelyk@uw.edu.pl