Wykład prof. H.P. Sankappanavara

Katedra Logiki UMK w Toruniu zaprasza na wykład Implication zroupoids: An abstraction from De Morgan algebras, który wygłosi profesor Hanamantagouda P. Sankappanavar (Department of Mathematics, State University of New York).

Wykład odbędzie się 8 września 2016, o godz. 11 na Wydziale Humanistycznym UMK, ul. Fosa Staromiejska 1a.

Streszczenie: http://www.logika.umk.pl/AT.pdf

Sesja PTLiFN dedykowana profesorowi Andrzejowi Grzegorczykowi

Uprzejmie informujemy, że Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki było gospodarzem uroczystej sesji naukowej dedykowanej profesorowi Andrzejowi Grzegorczykowi z okazji 90. rocznicy urodzin. Sesja miała miejsce 13 października 2012 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Banacha 2), w sali 4420, w godzinach 11:00 – 14:30.
  Po laudacji wygłoszonej przez prof. Romana Murawskiego przedstawiono cztery referaty nawiązujące do dorobku Jubilata:

Zofia Adamowicz
Słabe fragmenty arytmetyki i ciekawy predykat niesprzeczności

Konrad Zdanowski
O istotnej nierozstrzygalności słabej teorii konkatenacji

Joanna Golińska-Pilarek
O pewnych własnościach logiki równoważności opisowej

Andrzej Salwicki
Czego informatycy nauczyli się od Grzegorczyka

 

Po części oficjalnej zaproszono uczestników sesji na poczęstunek i prywatne spotkanie z Jubilatem.

Po sesji odbyło się, przewidziane Statutem, Zebranie Walne członków Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki. Komisja Rewizyjna ogłosiła ważność Zebrania. Na wstępie przyjęto do Towarzystwa trzech nowych członków (dr hab. Cezary Cieśliński, dr Artur Machlarz i mgr Karol Nurowski).  W związku z upływem trzyletniej kadencji władz Towarzystwa, w tym jego Zarządu, prof. Kazimierz Trzęsicki, ustępujący prezes, przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu. Sprawozdanie zostało zaakceptowane przez Komisję Rewizyjną i przyjęte w głosowaniu przez Zebranie Walne. Następnie dokonano wyboru nowych władz. Na prezesa PTLiFN na nową, trzyletnią kadencję 2012- 2015 wybrano Janusza Czelakowskiego. Powołano Zarząd Towarzystwa w składzie:

prof. Janusz Czelakowski, prezes Zarządu,

prof. Kazimierz Trzęsicki, poprzedni prezes,

prof. Damian Niwiński, wiceprezes Zarządu,

dr Artur Machlarz, skarbnik,

dr Andrzej Malec, członek Zarządu

dr Marcin Miłkowski, sekretarz,

 mgr Karol Nurowski, członek Zarządu.

 

Do Komisji Rewizyjnej weszli:

dr Marcin Koszowy, członek Komisji,

dr Zenon Sadowski, członek Komisji,

 dr Dariusz Surowik, członek Komisji.

 

Jednomyślnie zaakceptowano skład Rady Towarzystwa w dotychczasowym składzie.

Janusz Czelakowski przedstawił program działania na najbliższe lata i podziękował Kazimierzowi Trzęsickiemu i członkom poprzedniego Zarządu za pracę w zakończonej kadencji.

Zebranie Walne uznało, iż zebrania Zarządu mogą odbywać się na zasadzie telekonferencji, gdzie słowo „telekonferencja” znaczy dowolny proces komunikacji elektronicznej.

Sesja naukowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Grzegorczykowi

Dnia 13 października 2012 w Warszawie, na Wydziale Matematyki i Informatyki UW (ul. Banacha 2), w sali 4420 (naprzeciwko „Kubusia”) odbędzie się sesja naukowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Grzegorczykowi z okazji 90. rocznicy urodzin. Sesja rozpocznie się o godzinie 11:00, a zakończy o 14:30. Po poczęstunku o godzinie 15:00 odbędzie się Zebranie Walne PTLiFN.

Plan sesji naukowej

Zofia Adamowicz
Słabe fragmenty arytmetyki i ciekawy predykat niesprzeczności

Konrad Zdanowski
O istotnej nierozstrzygalności słabej teorii konkatenacji

Joanna Golińska-Pilarek
O pewnych własnościach logiki równoważności opisowej

Andrzej Salwicki
Czego informatycy nauczyli się od Grzegorczyka

Wszystkich serdecznie zapraszamy. Instrukcja dotarcia do budynku znajduje się tutaj.

Wykłady prof. Žarnića

W dniach 21-24 lutego 2011 gościem Zakładu Semiotyki Logicznej IF UW będzie Profesor Berislav Žarnić z Uniwersytetu w Splicie (Chorwacja). Jego pobyt jest częścią zespołowego programu badawczego kierowanego przez p. dr hab. Annę Brożek w ramach grantu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Profesor Žarnić (ur. 1959) należy do najwybitniejszych – w skali światowej – znawców teorii interrogatywów (zdań pytajnych) i imperatywów (zdań rozkazujących). Jest autorem monografii Z perspektywy semantyki dynamicznej: wartość inferencji praktycznej (2005) oraz Pytania i procedury logiczne (2008; współautor – Srećko Kovač), a także m.in. artykułów: „Dynamic semanitcs, imperative logic and propositional attitudes” (2002), „Imperative change and obligation to do” (2003), “Imperative logic, moods and sentence  radicals” (2003), “Imperative negation and dynamic semantics” (2003) i “A logical typology of normative systems” (2010). Profesor Žarnić wykładał gościnnie m.in. w Uniwersytecie w Amsterdamie, Uppsali, Rijece i Zagrzebiu. Jest wydawcą internetowej Encyclopaedia of philosophy of education oraz członkiem m.in. komitetu redakcyjnego European Journal of Analytic Philosophy.
W czasie swego pobytu w Warszawie Profesor Žarnić wygłosi cykl wykładów w języku angielskim pod ogólnym tytułem Dynamic models in imperative logic. Imperatives in action: changing minds and norms
Wykłady będą odbywać się w godzinach 15.00-16.30 w sali nr 24 im. Tadeusza Kotarbińskiego (Instytut Filozofii, Krakowskie Przedmieście 3, róg ul. Traugutta, Warszawa). Cykl obejmował będzie następujące wykłady i seminarium:
21.02.2011: Why study imperatives?
22.02.2011: The mainstream in philosophical semantics of imperatives
23.02.2011: Logical dynamics of imperatives.
24.02.2011: Selected problems in imperative logic (seminarium)

Odczyt prof. Jarvinena

Dr Jouni Jarvinen z Uniwersytetu w Turku (Finlandia) wygłosi odczyt pt.

LATTICES of ROUGH SETS.

Wykład odbędzie się we środę 17 grudnia 2003 o godzinie 12 w sali 753 Instytutu Łączności w Warszawie.

Adres Instytutu: ul. Szachowa 1, Warszawa-Miedzeszyn. Dojazd do Instytutu Łączności autobusem 521 z przystanku przy Grójeckiej koło Banacha, lub z przystanków w Alejach Jerozolimskich (koło hotelu Mariott naprzeciw dworca Warszawa Centralna lub koło hotelu Forum) do przystanku Szachowa, który jest na wysokości stacji Warszawa-Miedzeszyn. Na rogu Szachowej i Patriotów, którą jedzie autobus, jest tablica informacyjna Instytutu. Czas jazdy autobusem około 40-50 min. Można także do Instytutu dojechać pociągiem podmiejskim z dworca Warszawa Sródmieście w kierunku wschodnim do stacji Warszawa-Miedzeszyn. Gospodarzem spotkania jest prof. Ewa Orłowska.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Odczyt prof. Dunna

Prof. J.M.Dunn z Indiana University wygłosi odczyt pt.

„A Brief (Biased) History of the Concept of Information”

w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, Warszawa, ul. Koszykowa 86, 3-10-2003, godz. 12:30, sala senatu

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Seminarium Zakładu Logiki Matematycznej

Seminarium Zakładu Logiki Matematycznej
Piątek, 21 marca, godz. 14:15 sala 5820, Banacha 2, MIMUW
Prof.dr hab. Andrzej Grzegorczyk
Obliczalność i nierozstrzyglaność logiki bez arytmetyzacji.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.