Dualities for Structures of Applied Logics

Nakładem wydawnictwa College Publications ukazała się książka Ewy Orłowskiej, Anny Radzikowskiej i Ingrid Rewitzky pt. Dualities for Structures of Applied Logics.

orlowska

The Equationally-Defined Commutator

Ukazała się monografia autorstwa prof. Janusza Czelakowskiego pt. The Equationally-Defined Commutator. A Study in Equational Logic and Algebra.
Komutator jest pojęciem, które wywodzi sie z teorii grup. Współczesna algebra pokazuje, że ma ono znacznie szersze odniesienia. Książka ujmuje problematykę komutatora z zupełnie nowej perspektywy badawczej. Adresowana jest głównie do logików matematycznych, zwłaszcza specjalistów od logiki algebraicznej, oraz matematyków, głównie algebraików. Wydawca: Birkhäuser, Bazylea.

czelakowski_2

Okładka

Freedom and Enforcement in Action

W serii Trends in Logic (42) ukazała się książka Janusza Czelakowskiego pt. Freedom and Enforcement in Action. A Study in Formal Action Theory. Książka całościowo ujmuje problematykę działania z perspektywy logiki, deontologii, prakseologii, lingwistyki, teorii automatów, teorii gier, pragmatyki, a nawet fizyki.  Adresowana jest do logików, matematyków, informatyków, specjalistów od AI oraz filozofów.

czelakowski

Okładka

Filozofia informatyki

Nakładem Wydawnictwa UAM ukazała się antologia pt. Filozofia informatyki pod red. Romana Murawskiego. Pozycja jest dostępna wysyłkowo na stronie wydawcy.

murawski

Okładka

Church’s Thesis. Logic, Mind and Nature

W wydawnictwie Copernicus Press ukazała się książka pod redakcją Adama Olszewskiego, Bartosza Brożka i Piotra Urbańczyka pt. Church’s Thesis. Logic, Mind and Nature.

churchs

Okładka

Podstawy logiki modalnej

Ukazało się długo oczekiwane wznowienie książki prof. Kazimierza Świrydowicza pt. Podstawy logiki modalnej (Wydawnictwo Zysk i S-ka).

swirydowicz

Okładka

 

Predykacja

W wydawnictwie Copernicus Press ukazała się książka prof. Jacka Paśniczka pt. Predykacja.

pasniczek

Okładka

 

Numer specjalny czasopisma „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”

PRAGMATICS AND DIALECTICS OF ARGUMENT

Numer specjalny czasopisma „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”

REDAKCJA: K. Budzyńska, F. van Eemeren, M. Koszowy
TERMIN NADSYŁANIA ARTYKUŁÓW: 30 czerwca 2013
TERMIN PUBLIKACJI: grudzień 2013

**********

PRAGMATICS AND DIALECTICS OF ARGUMENT
Special Issue of the Journal „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”

This special issue on “Pragmatics and Dialectics of Argument” is the third of a series of special issues dedicated to argumentation in the journal “Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”. The journal is published under the auspices of the Polish Society for Logic and Philosophy of Science, and along with “Logic and Logical Philosophy”; “Bulletin of the Section of Logic”; and “Studia Logica”, is one of Poland’s top philosophy journals with an international profile and indexed at the lists such as ERIH, Scopus, and IndexCopernicus. The special issue is co-edited by Budzynska, van Eemeren and Koszowy, and is planned to be published in Dec 2013. The deadline for submission is 30 June 2013.

Przygotowywana publikacja w związku z 90-leciem Prof. Andrzeja Grzegorczyka

W związku z 90-leciem Prof. Andrzeja Grzegorczyka przygotowywana jest publikacja dedykowana Jubilatowi. Wydania podjęli się Jan Woleński, Stanisław Krajewski i Kazimierz Trzęsicki. Wydawcą byłoby College Publication London. W wypadku nieuzyskania niezbędnych funduszy wydany byłby numer specjalny Studies in Logic, Grammar and Rhetoric (10 pkt.).

Zapraszamy do zgłaszania publikacji zgodnie z tematyką zainteresowań Jubilata. Prace w języku angielskim po adiustacji prosimy nadsyłać do 30 września 2012 r. na adres kasimir@uwb.edu.pl

Zalecane, ale nieobowiązkowe jest korzystanie z szablonów programu TeX (styl, szablon strony).

Jan Woleński wolenski@if.uj.edu.pl
Stanisław Krajewski stankrajewski@uw.edu.pl
Kazimierz Trzęsicki kasimir@uwb.edu.pl

Książka Joanny Golińskiej-Pilarek i Ewy Orłowskiej

W serii Trends in Logic (36) ukazała się książka Joanny Golińskiej-Pilarek i Ewy Orłowskiej Dual Tableaux: Foundations, Methodology, Case Studies.