Zebranie Zarządu

Dnia 24 stycznia 2009 r. odbyło się pierwsze zebranie Zarządu nowej kadencji.

Protokół

Do grona członków PTLiFN dołączył Rafał Urbaniak.

Walne Zgromadzenie Członków PTLiFN

Dnia 24 stycznia odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PTLiFN.

Sprawozdanie  z działalności PTLiFN w latach 2006-2008.

Sprawozdanie finansowe.

Zgromadzeni Wybrali nowe władze Towarzystwa. Prezesem Zarządu w nowej kadencji został prof. Kazimierz Trzęsicki z Białegostoku.

Protokół z Walnego Zgromadzenia.

Nowi członkowie PTLiFN

Dnia 13 stycznia 2009 r. zgodnie z uchwałą Zarządu do grona członków PTLiFN dołączyli:

  • Mariusz Giero
  • Marcin Koszowy
  • Andrzej Malec
  • Marcin Miłkowski
  • Dariusz Surowik
  • Kazimierz Trzęsicki
  • Katarzyna Zbieć

Serdecznie witamy i zapraszamy do współpracy

Walne Zgromadzenie PTLiFN

Dnia 24 stycznia 2009 (sobota) odbędzie się

Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki.

Spotkanie odbędzie się na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Banacha 2, sala 5440.

Program spotkania:

11.15 – 11.45 Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę magisterską z logiki i krótkie wystąpienia laureatów

11.45 – 12.30 Wykład dra Rafala Urbaniaka pt. „Mozliwość a istnienie: modalny argument za istnieniem duszy”

12.30 – 13.00 Przerwa

13.00
1. Sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe ustępującego Zarządu –
R. Murawski, M. Kozak,
2. Stanowisko Komisji Rewizyjnej
3. Glosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępujacemu Zarzą owi
4. Wybory nowych władz na kadencje 2009-2012 (wybory Prezesa, czlonków Zarządu,
Komisji Rewizyjnej i Rady)
5. Wystąpienie nowego Prezesa PTLiFN.

Gorąco zapraszam na to spotkanie.

Roman Murawski