Nowi członkowie PTLiFN

W trakcie posiedzenia Zarządu dnia 18 lutego 2012 w poczet członków towarzystwa przyjęto prof. Kazimierza Wolszę, dr Bożenę Czernecką-Rej i ks. Kazimierza Jaworskiego. Z listy członków skreślono, na wniosek samych zainteresowanych, prof. Michała Tempczyka, dr Grażynę Horbaczewską i prof. Wojciecha Gasparskiego.  Z listy usunięto też niedawno zmarłych członków PTLiFN.

Drugi termin Walnego Zebrania Członków PTLiFN

Zebranie walne zwołane na dzień 18 lutego 2012 zostało rozwiązane z powodu braku kworum. W związku z brakiem sprawozdania komisji rewizyjnej niemożliwe było także zwołanie zebrania w drugim terminie tego samego dnia. Zarząd w takiej sytuacji podjął decyzję o zwołaniu zebrania w dniu 13 października w Warszawie. Liczymy na liczniejszą obecność członków w tym terminie, który, jak mamy nadzieję, będzie dla Państwa bardziej dogodny.

Zarząd do następnego zebrania będzie oczywiście pełnił swoje obowiązki.