Studia Logica na Liście Filadelfijskiej

Jacek Malinowski, redaktor naczelny Studia Logica, poinformował w liście do prezesa PTLiFN, iż pismo to zostało umieszczone na tzw. Liście Filadelfijskiej (Thompson-Reuters JCR i inne). Baza JCR (Journal Citation Reports) jest opracowana przez Institute for Scientific Information (ISI) w Filadelfii.

Wiadomość ta z pewnością ucieszy polskie środowisko logiczne. Studia Logica jest jednym z niewielu (niestety) pism polskich, które dostąpiło tego zaszczytu.

 Serdeczne gratulacje dla redaktora naczelnego i jego ekipy!

 

Sesja naukowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Grzegorczykowi

Dnia 13 października 2012 w Warszawie, na Wydziale Matematyki i Informatyki UW (ul. Banacha 2), w sali 4420 (naprzeciwko „Kubusia”) odbędzie się sesja naukowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Grzegorczykowi z okazji 90. rocznicy urodzin. Sesja rozpocznie się o godzinie 11:00, a zakończy o 14:30. Po poczęstunku o godzinie 15:00 odbędzie się Zebranie Walne PTLiFN.

Plan sesji naukowej

Zofia Adamowicz
Słabe fragmenty arytmetyki i ciekawy predykat niesprzeczności

Konrad Zdanowski
O istotnej nierozstrzygalności słabej teorii konkatenacji

Joanna Golińska-Pilarek
O pewnych własnościach logiki równoważności opisowej

Andrzej Salwicki
Czego informatycy nauczyli się od Grzegorczyka

Wszystkich serdecznie zapraszamy. Instrukcja dotarcia do budynku znajduje się tutaj.