Oferty pracy w projekcie „Logika dla wnioskowań jakościowych”

Logiki dla wnioskowań jakościowych

W ramach projektu „Logiki dla wnioskowań jakościowych” ogłoszono oferty pracy dla stażysty po doktoracie, doktoranta i studenta-asystenta.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie projektu:

www.logicsforqr.uw.edu.pl

oraz na stronie NCN (tylko w języku polskim):

http://www.ncn.gov.pl/baza-ofert/

Nowi członkowie PTLiFN

Zarząd PTLIFN po głosowaniu w dniu 18 marca 2013 roku, zgodnie z paragrafem 32, punkt b), przyjął do Towarzystwa dr Katarzynę Karaskiewicz. Osobami wprowadzającymi były prof. Jacek Malinowski i dr Marcin Miłkowski.

Numer specjalny czasopisma „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”

PRAGMATICS AND DIALECTICS OF ARGUMENT

Numer specjalny czasopisma „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”

REDAKCJA: K. Budzyńska, F. van Eemeren, M. Koszowy
TERMIN NADSYŁANIA ARTYKUŁÓW: 30 czerwca 2013
TERMIN PUBLIKACJI: grudzień 2013

**********

PRAGMATICS AND DIALECTICS OF ARGUMENT
Special Issue of the Journal „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”

This special issue on “Pragmatics and Dialectics of Argument” is the third of a series of special issues dedicated to argumentation in the journal “Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”. The journal is published under the auspices of the Polish Society for Logic and Philosophy of Science, and along with “Logic and Logical Philosophy”; “Bulletin of the Section of Logic”; and “Studia Logica”, is one of Poland’s top philosophy journals with an international profile and indexed at the lists such as ERIH, Scopus, and IndexCopernicus. The special issue is co-edited by Budzynska, van Eemeren and Koszowy, and is planned to be published in Dec 2013. The deadline for submission is 30 June 2013.