Prof. Andrzej Grzegorczyk doktorem honoris causa UJ

Zarząd Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki z głęboką satysfakcją przyjął fakt przyznania Panu Profesorowi Andrzejowi Grzegorczykowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Widzimy w nim symboliczny wyraz docenienia znakomitego, w wymiarze światowym, naukowego dorobku Profesora, zwłaszcza w dziedzinie logiki i matematyki, jak też Jego postawy życiowej, będącej wzorcem dla wielu młodszych kolegów, postawy nacechowanej skromnością oraz wytrwałym i cierpliwym dążeniem do porozumienia i prawdy.

Uroczystość miała miejsce w dniu 13 maja br. w Krakowie w Collegium Maius.

prof_grzegorczyk

Profesor Grzegorczyk w trakcie uroczystości

Tą drogą Zarząd Towarzystwa składa Panu Profesorowi najlepsze życzenia długich lat zdrowia oraz wypełnienia planów badawczych, zwłaszcza dotyczących fundamentalnej dla logiki teorii konkatenacji.

Łączy nas z Profesorem Grzegorczykiem potrzeba kształtowania kultury myślenia, a także poszukiwanie wspólnego, choćby „minimalnego wspólnego światopoglądu” i porozumienia między ludźmi wbrew podziałom.

Jednym z inicjatorów przyznania doktoratu honorowego było Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki i jego ówczesny prezes prof. Kazimierz Trzęsicki, a konsekwentnie rzecz prowadził do końca prof. Jan Woleński. Prof. Trzęsicki przekazał na uroczystości 10 egzemplarzy specjalnego numeru „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” dedykowanego Profesorowi Grzegorczykowi (afiliowanych do PTLiFN).

Zarząd Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej dedykowanej pamięci Alfreda Tarskiego


Informujemy, że 7 maja 2013 r. uroczyście odsłonięto w Warszawie tablicę pamiątkową dedykowaną pamięci Alfreda Tarskiego. Tablica została umieszczona na frontonie domu przy ulicy Sułkowskiego 4 na Żoliborzu, w którym Alfred Tarski mieszkał w latach trzydziestych, aż do wyjazdu do Ameryki.
Z inicjatywą upamiętnienia tego faktu wystąpiła Wspólnota Mieszkańców. Sylwetkę naukową Alfreda Tarskiego przedstawił na uroczystości prof. Mieczysław Omyła. Zarząd Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki reprezentował jego sekretarz, dr Marcin Miłkowski.

tarski-omyla

Alfred Tarski (Alfred Tajtelbaum)
ur. 14 stycznia 1901 w Warszawie, zm. 27 października 1983 w Berkeley (USA)
jeden z najwybitniejszych logików wszech czasów
twórca m.in. teorii modeli i semantycznej definicji prawdy,
mieszkał w tym domu przed II Wojną Światową

Tablica została wyposażona w kod QR, dzięki któremu z użyciem odpowiedniego telefonu komórkowego można przejść na odpowiednią stronę informacyjną dzielnicy Żoliborz. Fotorelację zamieszczono również na stronach dzielnicy.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski dla Prof. Wójcickiego

 

Uprzejmie informujemy, że z okazji Święta Narodowego 3 Maja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odznaczył Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Pana Profesora Ryszarda Wójcickiego za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, działalności dydaktycznej i społecznej.

Pan Profesor Ryszard Wójcicki był założycielem i pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki.

Zarząd Towarzystwa przesyła tą drogą serdeczne gratulacje Panu Profesorowi Wójcickiemu.

Z inicjatywą przyznania orderu wystąpił Zarząd PTLiFN.