Zmarł Profesor Czesław Ryll-Nardzewski

Ze smutkiem informujemy, że w dniu 18 września 2015 zmarł w wieku 88 lat prof. dr hab. Czesław Ryll-Nardzewski, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, profesor nauk matematycznych, wykładowca akademicki Politechniki Wrocławskiej, a wcześniej Uniwersytetu Wrocławskiego. Prof. Ryll-Nardzewski był wybitnym matematykiem i logikiem, autorem lub współautorem podstawowych wyników m.in. z dziedziny arytmetyki teoretycznej i teorii modeli.

Cześć Jego pamięci!

Zarząd Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki

The Equationally-Defined Commutator

Ukazała się monografia autorstwa prof. Janusza Czelakowskiego pt. The Equationally-Defined Commutator. A Study in Equational Logic and Algebra.
Komutator jest pojęciem, które wywodzi sie z teorii grup. Współczesna algebra pokazuje, że ma ono znacznie szersze odniesienia. Książka ujmuje problematykę komutatora z zupełnie nowej perspektywy badawczej. Adresowana jest głównie do logików matematycznych, zwłaszcza specjalistów od logiki algebraicznej, oraz matematyków, głównie algebraików. Wydawca: Birkhäuser, Bazylea.

czelakowski_2

Okładka