III edycja konkursu o Nagrodę Naukową im. Jana Łukasiewicza – werdykt

Kapituła Nagrody Naukowej im. Jana Łukasiewicza postanowiła przyznać Nagrodę dr. hab. Cezaremu Cieślińskiemu za monografię The Epistemic Lightness of Truth. Deflationism and its Logic, Cambridge University Press, Cambridge 2017.

Protokół