Zaproszenie na walne zgromadzenie członków PTLiFN

Walne Zgromadzenie PTLiFN odbędzie się 5.11.2022 w formule online. W sprawie szczegółów prosimy kontaktować się z sekretarzem Towarzystwa (ptlifn.sekretarz@gmail.com.).