Pietryga Anna

Dr hab. Anna Pietryga pracuje w Katedrze Logiki i Teorii Poznania w Instytucie Filozofii UO (Kierownikiem Katedry jest prof. Adam Grobler). Anna Pietryga posiada znaczące osiągnięcia w zakresie logiki języka naturalnego, prowadzi badania nad dorobkiem Richarda Montague i Alfreda Tarskiego, pisze o lingua characteristica Leibniza i współczesnych odpowiednikach. Zajmuje się też parakonsystentnością, dialeteizmem i logikami tolerującymi sprzeczność w nawiązaniu do prac Grahama Priesta.