Schayer Stanisław

Wikipedia

Internetowy Polski Słownik Biograficzny