Misiuna Krystyna

Doktor habilitowany. Wychowanica prof. Przełęckiego. Wieloletni pracownik Zakładu Logiki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Od kilkunastu lat zajmuje się logiką filozoficzną. W zakresie zainteresowań znajdują się przede wszystkim zagadnienia epistemiczne, takie jak problemy związane z wiedzą czy nieostrością pojęć.