Walne Zgromadzenie Członków PTLiFN

Dnia 24 stycznia odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PTLiFN.

Sprawozdanie  z działalności PTLiFN w latach 2006-2008.

Sprawozdanie finansowe.

Zgromadzeni Wybrali nowe władze Towarzystwa. Prezesem Zarządu w nowej kadencji został prof. Kazimierz Trzęsicki z Białegostoku.

Protokół z Walnego Zgromadzenia.