Wykłady prof. Pogonowskiego na Uniwersytecie Opolskim

Prof. Jerzy Pogonowski w semestrze zimowym roku akad. 2009/10 będzie prowadził wykłady „Metalogika” dla doktorantów i studentów starszych lat Instytutu Filozofii Uniwersytetu Opolskiego. Wykłady będą odbywały się we wtorki (co dwa tygodnie), w sali 106 Collegium Civitas, Opole, ul. Katowicka 89.

Jerzy Pogonowski – Metalogika – Uniwersytet Opolski