Kondolencje od prof. Gasparskiego

Szanowni Państwo,

Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Pani Profesor Ewy Żarneckiej-Biały, z którą środowisko prakseologiczne utrzymywało kontakt. Proszę o przyjęcie wyrazów współczucia i przekazanie kondolencji członkom Jej rodziny.

Z poważaniem,
Prof. Wojciech Gasparski
Honorowy Prezes
Towarzystwa Naukowego Prakseologii