Wybór artykułów Tadeusza Batóga

Ukazał się wybór artykułów Tadeusza Batóga – Analizy logiczne i filozoficzne, Poznań 2010.