Predykacja

W wydawnictwie Copernicus Press ukazała się książka prof. Jacka Paśniczka pt. Predykacja.

pasniczek

Okładka