Bryll Grzegorz

Profesor dr hab. Grzegorz Bryll (ur. 2 stycznia 1935, zm. 28 marca 2017), Wielkopolanin, urodzony w Gostyniu. W latach 1953-1957 odbył studia magisterskie na kierunku matematyka na WSP we Wrocławiu/Opolu. Rozpoczął je, gdy Uczelnia miała siedzibę we Wrocławiu, a ukończył w Opolu, gdzie w 1958 r. rozpoczął pracę jako asystent. W początkowym okresie działalności naukowej zajmował się teorią gier macierzowych i teorią gier pościgowych. Opublikował kilka prac z tego zakresu. Doktorat z matematyki obronił na Uniwersytecie Śląskim w 1968 roku. Habilitował się w roku 1982 na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. W okresie 1964 -1981 pracował w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu, gdzie w latach 1971-1975 był dziekanem Wydziału Elektrycznego, a później, w latach 1975-1981 pełnił funkcje prorektorskie. W roku 1982 ponownie podjął pracę na WSP w Opolu. W latach 1985-1989 pracował w Algierii, gdzie kierował Departamentem Matematyki w Centrum Uniwersyteckim w Blidzie. Po powrocie do Opola pełnił w latach 1991-1996 funkcję prorektora na WSP. W sumie przez 12 lat był prorektorem, po dwie kadencje na obu uczelniach. Kierował Zespołem do opracowania wniosku o utworzenie Uniwersytetu Opolskiego. Za jego kadencji i przy jego aktywnym udziale, Uczelnia uzyskała pełne uprawnienia akademickie przekształcając się w Uniwersytet Opolski w roku 1994. Tytuł profesorski w zakresie nauk humanistycznych (logika) Grzegorz Bryll otrzymał w roku 1997. Profesor zwyczajny na UO aż do przejścia na emeryturę w roku 2006. Wypromował 4 doktorów. Jest autorem 136 publikacji, w tym 5 książek oraz 5 skryptów. W latach 1991-2006 kierownik Katedry Logiki Matematycznej w Instytucie Matematyki i Informatyki UO.
Do najważniejszych jego publikacji należy dwuczęściowy artykuł Theory of Rejected Propositions (współautorzy: Jerzy Słupecki, Urszula Wybraniec-Skardowska) opublikowany w latach 1971-1972 w Studia Logica. Wspólnie z Zofią Kostrzycką, swoją doktorantką, a obecnie profesorem na Politechnice Opolskiej, prowadził badania nad logiką stoicką. Wyniki zostały zebrane we wspólnie napisanej książce Badania formalne nad logiką stoicką (Oficyna Akademicka, Warszawa 1998).
Interesował się zagadnieniami dydaktyki matematyki, kontynuując dzieło Jerzego Słupeckiego. Współpracował na polu dydaktyki z Robertem Sochackim, swoim doktorantem, a obecnie doktorem habilitowanym, profesorem UO. Wspólnie wydali książkę Wybrane zagadnienia dydaktyki matematyki (Garmond, Poznań 2009; wydanie drugie: R. Nowik, Opole 2012).
Interesował się też pragmatyką (dokładniej: teorią napisów, wspólnie z prof. Wybraniec-Skardowską) oraz problematyką logiczną z obszaru badań zapoczątkowanych przez Jerzego Słupeckiego, tj. logikami wielowartościowymi oraz teorią konsekwencji odrzuceniowych. Jest autorem lub współautorem szeregu publikacji w wymienionych dziedzinach.