Wojtylak Piotr

Wojtylak

Profesor UO, dr hab. Piotr Wojtylak. Urodzony w Bielsku-Białej w 1951 r., studiował matematykę na Uniwersytecie Śląskim. Magisterium otrzymał w 1974 r., a w 1978 r. doktoryzował się tamże. Habilitował się w 1985 r. W latach 1974 – 2012 pracował w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego. W 2011 r. podjął pracę w Instytucie Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego na stanowisku prof. UO. Autor szeregu interesujących i głębokich wyników dotyczących logik Łukasiewicza, logiki intuicjonistycznej i jej fragmentów, logik skończonych w sensie silnym (strongly finite logics), a także zagadnień skończonej bazowalności systemów dedukcyjnych i kraty ich wzmocnień. W ostatnich latach zajmuje się badaniami w zakresie unifikacji na gruncie systemów logiki modalnej.
Uczeń prof. Witolda A. Pogorzelskiego. W szerokim zakresie kontynuował jego badania, m.in. nad strukturalną zupełnością. Napisał z nim dwie książki Completeness Theory for Propositional Logics (Birkhäuser Verlag, 2008), Elementy algebraicznej teorii logiki kwantyfikatorów (UW, Filia w Białymstoku, 1992) oraz kilku prac. Szczególnie ważne są ich artykuły Cn-definitions of propositional connectives (Studia Logica 67 (2005), ss. 95-104) oraz A proof system for classical logic (Studia Logica 80 (2001), ss. 1-26).
Wypromował sześcioro doktorów.