Zmarł Doktor Andrzej Trybulec

Z głębokim smutkiem żegnamy Andrzeja Trybulca, znakomitego informatyka i logika. Dr Andrzej Trybulec niemal całe życie zawodowe związał z Uniwersytetem w Białymstoku. Był głównym twórcą projektu Mizar, nad którym pracował od roku 1973. Mizar jest oryginalnym, znanym w świecie, systemem automatycznego dowodzenia twierdzeń i tworzenia prac matematycznych.

Cześć Jego pamięci!

Zarząd Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki

Zmarł Profesor Marian Przełęcki

Z głębokim smutkiem żegnamy Mariana Przełęckiego – profesora Uniwersytetu Warszawskiego, wybitnego logika, filozofa i metodologa, zasłużonego w krzewieniu kultury logicznej w Polsce. Uczcijmy Go chwilą zadumy – nad Jego dziełem naukowym i postawą życiową. Cześć Jego pamięci!

Zarząd Polskiego Towarzystwa Logiki I Filozofii Nauki

Zmarła Profesor Krystyna Zamiara

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 13 stycznia 2012 zmarła prof. Krystyna Zamiara.

Zmarł Profesor Michał Krynicki

Kolegium Dziekańskie i Rada Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego SNŚ

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

z głębokim żalem zawiadamiają, że 12  października 2011 roku zmarł

Dziekan  naszego Wydziału 

Prof. dr hab. Michał Krynicki

Profesor Michał Krynicki był wszechstronnym matematykiem. Zajmował się logiką matematyczną. Współpracował z ośrodkami logicznymi z Finlandii, Niemiec i Kanady. Nauczanie matematyki było zawsze w centrum jego uwagi. Cieszył się wielkim uznaniem i sympatią wśród studentów i pracowników. Był założycielem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego SNŚ UKSW i  kolejno kierownikiem Katedry Podstaw Matematyki, prodziekanem i dziekanem. W trudnych dla szkolnictwa wyższego latach, w czasie Jego  kadencji Wydział zwiększył o prawie 50% liczbę studentów, uzyskał pozytywne akredytacje dla wszystkich prowadzonych kierunków studiów, otrzymał najwyższą, pierwszą  kategorię w zakresie działalności naukowej.

Odszedł od nas pasjonat matematyki w wielu postaciach. Odszedł człowiek prawy, uczciwy, uczynny i życzliwy ludziom. Została po Nim wdzięczna pamięć Jego uczniów, współpracowników i przyjaciół i ważne dokonania matematyczne.

Requiescat in pace!

 

Msza żałobna zostanie odprawiona  w kościele św. Marcina przy ulicy Piwnej w środę, 19 października 2011 o godzinie 11.00, po czym nastąpi wyprowadzenie na Cmentarz Bródnowski do grobu rodzinnego

Zmarł Profesor Michał Krynicki

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 12 października zmarł w Warszawie nasz wspaniały Kolega – Michał Krynicki, wybitny logik i matematyk, w ostatnich latach Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UKSW. Od lat związany z Towarzystwem, w poprzedniej kadencji członek Zarządu PTLiFN.


Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą św. w kościele św. Marcina (przy ul. Piwnej w Warszawie) w srodę 19.10 o godz. 11, po czym nastąpi pogrzeb na Cmentarzu Bródnowskim.

Zmarła Profesor Helena Eilstein

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 16 listopada 2009 roku zmarła Profesor Helena Eilstein.
Zarząd PTLiFN

Zmarł Profesor Leszek Nowak

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 20 października 2009 roku, po ciężkiej chorobie zmarł Profesor Leszek Nowak. Był wybitnym filozofem, mistrzem dla kilku pokoleń badaczy. Pogrzeb odbędzie się w piątek 30 października 2009 o godz. 12.00 w Międzychodzie.

Piotr Przybysz,
Zakład Epistemologii i Kognitywistyki,
Instytut Filozofii UAM

Kondolencje od prof. Gasparskiego

Szanowni Państwo,

Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Pani Profesor Ewy Żarneckiej-Biały, z którą środowisko prakseologiczne utrzymywało kontakt. Proszę o przyjęcie wyrazów współczucia i przekazanie kondolencji członkom Jej rodziny.

Z poważaniem,
Prof. Wojciech Gasparski
Honorowy Prezes
Towarzystwa Naukowego Prakseologii

Zmarła Profesor Ewa Żarnecka-Biały

Z przykrością zawiadamiamy, że dnia 20 października zmarła nagle Pani Profesor Ewa Żarnecka-Biały. Pogrzeb odbędzie się dnia 28 października o godzinie 11:30 na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

Zarząd PTLiFN

Zmarł Profesor Jerzy Perzanowski

Z głębokim żalem informujemy, że 17 maja 2009 r. zmarł Profesor Jerzy Perzanowski, członek Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki. Pogrzeb odbędzie się 22 maja (piątek). Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą św. o godz. 13:00 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.