The International Conference for Philosophy of Science and Formal Methods in Philosophy 2019

The International Conference for Philosophy of Science and Formal Methods in Philosophy (CoPS-FaM-19) of the Polish Association for Logic and Philosophy of Science will take place on December 4-6, 2019 at the University of Gdansk (in cooperation with the University of Warsaw).

Extended abstract submission: August 31, 2019.

Keynote speakers:

 • Hitoshi Omori (Ruhr-Universität Bochum)
 • Oystein Linnebo (University of Oslo)
 • Miriam Schoenfield (MIT)
 • Stanislav Speranski (St. Petersburg State University)
 • Katya Tentori (University of Trento)

Full submission details available at: http://lopsegdansk.blogspot.com/p/cops-fam-19-cfp.html

Continue Reading…

Konferencja Philosophy and Logic. In honour of Cezary Cieśliński

Instytut Filozofii UW serdecznie zaprasza do udziału w mini konferencji Philosophy and Logic. In honour of Cezary Cieśliński zorganizowanej z okazji zdobycia przez prof. Cezarego Cieślińskiego Nagrody Naukowej im. Jana Łukasiewicza za monografię The Epistemic Lightness of Truth. Deflationism and its Logic (Cambridge University Press, 2017).

Konferencja odbędzie się dnia 23.03.2019r. w sali nr 205 (Stary BUW) w godzinach 14.30 – 18.30.

Plan konferencji:

 • 14.30 – 15.20 Leszek Kołodziejczyk (Instytut Matematyki, UW) Ramsey’s Theorem and Proof Size
 • 15.20 – 16.10 Jeffrey Ketland (Instytut Filozofii, UW) The history of the conservativeness argument against deflationism
 • 16.10 – 16.40 Przerwa kawowa
 • 16.40 – 17.30 Ali Enayat (Wydział Filozofii, Lingwistyki i Teorii Nauki,Uniwersytet w Goteborgu) The Tarski boundary: a cartographic report
 • 17.30 – 18.20 Michał Zawidzki (Instytut Filozofii, UŁ) TBA

Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej szczegółów: mlelyk@uw.edu.pl

VCLA International Student Awards 2019 – Logic and Computer Science

Call for Nominations:
VCLA International Student Awards 2019 – Logic and Computer Science

The Vienna Center for Logic and Algorithms (VCLA) at TU Wien seeks nominations for the VCLA International Student Awards 2019. The annually awarded VCLA International Student Awards for Outstanding Master and Undergraduate Research (Bachelor) Theses (or equivalent) recognize authors of scientific works across the wide spectrum of Logic and Computer Science. Final Submission Deadline: 15.3.2019

AWARD

 • Outstanding Master Thesis Award: 1200 EUR
 • Outstanding Undergraduate Research (Bachelor) Award: 800 EUR
 • The winners will be invited to present their work at an award ceremony in Vienna, Austria.

ELIGIBILITY

 • The degree must have been awarded between November 15th, 2017, and December 31st, 2018, (inclusive).
 • Students who obtained their degree at TU Wien are excluded from the nomination.

MAIN AREAS OF INTEREST

 • Computational Logic, covering theoretical and mathematical foundations such as proof theory, model theory, computability theory, algorithmic lower and upper bounds, Boolean satisfiability (SAT), QBF, constraint satisfaction, satisfiability modulo theories, automated deduction (resolution, refutation, theorem proving), non-classical logics (substructural logics, multi-valued logics, deontic logics, modal and temporal logics), computational complexity and algorithms (complexity analysis, parameterized and exact algorithms, decomposition methods).
 • Databases and Artificial Intelligence, concerned with logical methods for modeling, storing, and drawing inferences from data and knowledge. This includes subjects like query languages based on logical concepts (Datalog, variants of SQL, XML, and SPARQL), novel database-theoretical methods (schema mappings, information extraction and integration), logic programming, knowledge representation and reasoning (ontologies, answer-set programming, belief change, inconsistency handling, argumentation, planning).
 • Verification, concerned with logical methods and automated tools for reasoning about the behavior and correctness of complex state-based systems such as software and hardware designs as well as hybrid systems. This ranges from model checking, program analysis and abstraction to new interdisciplinary areas such as fault localization, program repair, program synthesis, and the analysis of biological systems.

NOMINATION REQUIREMENTS

IMPORTANT DATES

 • Final submission deadline: March 15, 2019 (AoE)
 • Notification of decision: end of June 2019
 • Award ceremony: September 2019, Vienna (Austria)

AWARD COMMITTEE 2019

To be announced in January 2019. For the VCLA Award Committee 2018 see: http://www.vcla.at/vcla-awards/

 • Robert Ganian (committee co-chair)
 • Magdalena Ortiz (general chair)
 • Revantha Ramanayake (committee co-chair)

IN MEMORIAM

The award is dedicated to the memory of Helmut Veith, the brilliant computer scientist who tragically passed away in March 2016, and aims to carry on his commitment to promoting young talent and promising researchers in these areas.

RECIPIENTS OF THE VCLA INTERNATIONAL STUDENT AWARDS

http://www.vcla.at/vcla-awards/

The 2nd International Interdisciplinary Conference. Philosophical Basis for Making Decisions and Non-Classical Logics

W 140 rocznicę urodzin profesora Jana Łukasiewicza Zakład Filozofii i Kognitywistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie organizuje międzynarodową konferencję interdyscyplinarną „Philosophical Basis for Making Decisions and Non-Classical Logics. On the 140th anniversary of the birth of Professor Jan Łukasiewicz„.

Konferencja odbędzie się 1 lutego 2019 w Rzeszowie.

Informacje o konferencji: http://studiahumana.com/seminars.html

III edycja konkursu o Nagrodę Naukową im. Jana Łukasiewicza – werdykt

Kapituła Nagrody Naukowej im. Jana Łukasiewicza postanowiła przyznać Nagrodę dr. hab. Cezaremu Cieślińskiemu za monografię The Epistemic Lightness of Truth. Deflationism and its Logic, Cambridge University Press, Cambridge 2017.

Protokół

III edycja konkursu o Nagrodę Naukową im. Jana Łukasiewicza

Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki ogłasza III edycję konkursu o Nagrodę Naukową im. Jana Łukasiewicza za wybitną monografię naukową z zakresu logiki, filozofii nauki, zastosowań logiki w podstawach matematyki, informatyce i lingwistyce.

Patronem Nagrody jest wybitny polski logik i filozof Jan Łukasiewicz, jeden z twórców Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, autor logiki trójwartościowej i notacji polskiej.

Ogólne zasady konkursu

Przedmiotem nagrody może być monografia naukowa z dziedzin statutowo wspieranych przez PTLiFN, która została opublikowana nie wcześniej niż w 2017 roku i jest to jej pierwsze wydanie.

Nagrodę stanowią: dyplom, medal oraz nagroda pieniężna w wysokości co najmniej 2000 zł.

Wnioski o Nagrodę mogą zgłaszać rady jednostek naukowych, członkowie PTLiFN oraz autorzy.

Wniosek  o przyznanie Nagrody wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w wersji papierowej i elektronicznej do 31 sierpnia 2018 roku na adres:

Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki
Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
email: ptlifn.sekretarz@gmail.com

Oceny zgłoszonych prac dokonuje Kapituła w składzie:

 • dr hab. Tomasz Bigaj (Uniwersytet Warszawski),
 • prof. dr hab. Adam Grobler (Uniwersytet Opolski),
 • prof. dr hab.Andrzej Indrzejczak  (Uniwersytet Łódzki),
 • prof. dr hab. Roman Murawski (UAM w Poznaniu),
 • prof. dr hab. Damian Niwiński (Uniwersytet Warszawski),
 • prof. dr hab. Jerzy Pogonowski (UAM w Poznaniu),
 • prof. dr hab. Andrzej Wroński (Uniwersytet Jagielloński).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Szczegółowe zasady konkursu określa  Regulamin

Załączniki/pliki do pobrania:

III Krakowskie Sympozjum Filozofii Biologii

Zapraszamy na III Krakowskie Sympozjum Filozofii Biologii, które odbędzie się w Krakowie w dniach 12-13.04.2018. Celem sympozjum jest dyskusja problemów filozoficznych obecnych w naukach biologicznych. Mile widziani są zarówno filozofowie, jak także uczeni z innych dyscyplin (szczególnie biolodzy), którzy zainteresowani są kształtem współczesnej debaty filozoficznej w biologii. W tym roku zaproszonymi gośćmi są biolodzy: dr Dominika Włoch-Salamon oraz dr Miłosz Mazur.

Korzystając z okazji, chcielibyśmy zareklamować również zbiór „Główne Problemy Filozofii Biologii” (do ściągnięcia stąd), powstały w efekcie dyskusji kuluarowych, m.in. podczas poprzednich edycji, i zawierający rozdziały napisane przez uczestników sympozjum. Dla tych z Państwa, którzy będą zastanawiali się nad udziałem w obradach, zbiór ten będzie pewną wskazówką odnośnie podejmowanych tematów.

Serdecznie pozdrawiamy,

Komitet Organizacyjny
III Krakowskiego Sympozjum Filozofii Biologii

Walne Zebranie Członków PTLiFN (20.01.2018)

Dnia 20 stycznia w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki.

Protokół

II edycja konkursu o Nagrodę Naukową im. Jana Łukasiewicza – werdykt

Kapituła Nagrody Naukowej im. Jana Łukasiewicza postanowiła przyznać Nagrodę dr. hab. Pawłowi Łupkowskiemu za monografię Logic of Questions in the Wild Inferential Erotetic Logic in Information Seeking Dialogue Modelling, Studies in Logic, Volume 64, College Publications, London 2016.

Nagroda Naukowa im. Jana Łukasiewicza składa się z medalu i nagrody pieniężnej.

Autorką medalu jest Paula Quinon. Medal powstał przy konsultacjach i opiece artystycznej Aleksandry Mazurkiewicz (ASP Warszawa), która jest też wykonawcą odlewu. Obie Panie zrzekły się honorarium za swą pracę.

Część pieniężna nagrody jest możliwa dzięki darowiznom (które otrzymaliśmy w obu edycjach Nagrody):

 • Dr. Tadeusza Syryjczyka,
 • Kancelarii T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp.k.,
 • Wiesława Latuszka-Łukasiewicza.

Bardzo dziękujemy!

Zmarł Profesor Marcin Mostowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 28 października 2017 roku zmarł

PROFESOR MARCIN MOSTOWSKI

logik, pracownik Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W osobie Profesora Marcina Mostowskiego żegnamy wybitnego logika i wychowawcę kilku pokoleń logików.

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki