Sesja specjalna poświęcona Profesor Helenie Rasiowej

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa na sesję specjalną poświęconą Profesor Helenie Rasiowej w stulecie Jej Urodzin. Sesja odbędzie 25 września 2017  w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Banacha 2, w sali Rady Wydziału, sala 2180, początek sesji o godz. 10.

Poznan Reasoning Week

Poznan Reasoning Week (print version)
Poznań, Poland, 5-10.09.2016

https://poznanreasoningweek.wordpress.com/

In recent years we are witnessing a cognitive turn in logic. It results in inclusion of some areas of cognitive science, psychology and computer science into its hard core. Consequently, logic becomes capable of modelling actual cognitive activity of real life agents. This turn does not create a rival for the mathematical logic: it forms a next step in the development of logic. It also reminds that for many centuries logic stood in a close and natural relationship to the science of actual reasoning processes.

Poznań Reasoning Week, consisting of three conferences, aims at bringing together experts from various fields, whose research focus on reasoning processes and their modelling from three perspectives:

 1. the interplay of logic and cognition (Logic and Cognition 2016);
 2. formal modelling of reasoning and argumentation (14th ArgDiap);
 3. natural question processing (QuestPro 2016).

Logic and Cognition 2016 , 5-6.09.2016
Logic and Cognition is an initiative focusing on research on the interplay of logic, cognitive science, psychology and computer science which aim at sheding the light on actual reasoning processes. In particular we invite submissions on:

 • applications of logic to the analysis of actual human reasoning,
 • tools and methods suited for such applications,
 • neural basis of logical reasoning,
 • educational issues of cognitively-oriented logic.

14th ArgDiap: Formal Models of Reasoning and Argumentation , 7-8.09.2016
In a joint initiative with ArgDiap organisation we invite submissions on theory and practice of argumentation, formal modelling of argumentative processes, dialogue and persuasion, and empirical research on these phenomena.

QuestPro 2016 , 9-10.09.2016
There is only a little exaggeration in saying that fluency in reasoning with questions is a landmark of human intelligence. Question processing is a crucial factor in information processing in general, and more often than not the effectiveness of the latter depends on successfull execution of the former. The main purpose of QuestPro 2016 is to assess the state-of-the-art in research on questions and questioning, from the point of view of both logic and its applications to modelling natural language processes, thus bridging the gap between formal and empirical research in this field.

INVITED SPEAKERS

[ArgDiap / L&C] Ruth Byrne (The University of Dublin)
[L&C] Adam Chuderski (Institute of Philosophy, Jagiellonian University)
[QuestPro] Ivano Ciardelli (Institute for Logic, Language and Computation, Universiteit van Amsterdam)
[QuestPro] Jonathan Ginzburg (UFR d’Études anglophones, Université Paris-Diderot)
[QuestPro] Yacin Hamami (The Centre for Logic and Philosophy of Science, Vrije Universiteit Brussel)
[QuestPro] Philipp E. Koralus (University of Oxford)
[L&C] Michiel van Lambalgen (Institute for Logic, Language and Computation, Universiteit van Amsterdam)
[ArgDiap / L&C] Keith Stenning (Edinburgh University)
[ArgDiap] Andrzej Wiśniewski (Institute of Psychology, Adam Mickiewicz University in Poznań)

SUBMISSIONS

We invite you to submit proposals for contributed talks and posters.

 • 2-3 pages extended abstracts (including bibliography).
 • Please use the llncs LaTeX class for abstracts; for details go here: https://poznanreasoningweek.wordpress.com/cfp/
 • Abstracts should contain name of the author (authors), affiliation and e-mail address.
 • Send PDF and TEX file to Dorota.Leszczynska@amu.edu.pl.
 • In the e-mail title please indicate:
  • Title of the submission.
  • The event you want to submit your work to (L&C 2016, 14th ArgDiap or QuestPro 2016).
  • Contributed talk or Poster.

PUBLICATION

Authors of the abstracts accepted as presentation or poster are invited to submit their original research for publication in a special issue of „Logic and Logical Philosophy” . Papers must be in the order of 6000 to 8000 words (including references), and must address one or more of the conference themes, whether from an empirical or a more conceptual perspective.
Special issue submissions details will follow soon. Submitted manuscripts will follow the usual review process of the journal.

FEES AND FINANCIAL SUPPORT

Logic and Cognition 2016: 5-6.09.2016 (including PRW poster session) – 30 EUR
PRW 2016 poster session: 6.09.2016 – 30 EUR
14th ArgDiap: 7-8.09.2016 – 50 EUR
QuestPro 2016: 9-10.09.2016 – 30 EUR
Poznań Reasoning Week (all events): 5-10.09.2016 – 70 EUR

Participants from countries with underfunded academic institutions are invited to apply for a financial support (reduction of the conference fee, travelling costs refund). All correspondence concerning the financial support should be directed to Pawel.Lupkowski@amu.edu.pl.

Participation (without a talk or a poster) in the PRW 2016 events is free, however we ask you to register.

IMPORTANT DATES

 • Submission deadline: 30.06.2016
 • Notification: 22.07.2016
 • Camera ready abstracts: 29.07.2016
 • Logic and Cognition 2016: 5-6.09.2016
 • 14th ArgDiap: 7-8.09.2016
 • QuestPro 2016: 9-10.09.2016

LXII Konferencja Historii Logiki
Konferencja Filozofii Nauki i Metod Formalnych w Filozofii

Komunikat I (wersja do druku)

Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje Konferencję Historii Logiki (KHL) w dniach 25-26 października 2016 roku oraz Konferencję na temat Filozofii Nauki i Metod Formalnych Filozofii (KFNMFF) w dniach 27-28 października 2016 roku. Obydwie konferencje odbędą się w Krakowie pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki a ich dodatkowym celem (obok naukowego) jest integracja polskiego środowiska logików i filozofów nauki. Liczymy na liczny udział zarówno nestorów, którzy przed laty bywali na konferencji historii logiki, jak i młodych naukowców, dla których będzie to, mamy nadzieję, okazja do poznania osób pracujących nad podobnymi zagadnieniami w innych ośrodkach. Zapraszamy do udziału w obu konferencjach.

Abstrakty wystąpień, przygotowane do oceny z zachowaniem anonimowości, należy przesłać na adres dlg@iphils.uj.edu.pl, z zaznaczeniem na którą konferencję referat jest przeznaczony (KHL czy KFNMFF), do dnia 1.09.2016. Abstrakty nie mogą przekraczać 1 strony A4 (czcionka 12pt).

Istotne daty:

 • 1.09.2016 – termin nadsyłania streszczeń referatów
 • 15.09.2016 – informacja o decyzji w sprawie akceptacji referatu

Tematyka KHL, obok tytułowej historii logiki, obejmuje między innymi następujące dyscypliny: logika filozoficzna, logika matematyczna, logika prawnicza, metalogika, teoria modeli, teoria prawdy, teoria dowodu, teoria obliczeń, filozofia logiki, filozofia matematyki, podstawy matematyki, teoria mnogości. (dokładniejsze informacje o profilu konferencji KHL można znaleźć na stronie http://www.filozofia.uj.edu.pl/konferencja-historii-logiki).
Tematyka KFNMFF to ogólna filozofia i metodologia nauki i filozofia nauk szczegółowych. Przykładowe metody formalne filozofii to logika, teorie prawdopodobieństwa czy topologia.

Opłata konferencyjna: KHL – 100 zł; KFNMFF – 70 zł; obie konferencje – 150 zł.

Więcej informacji na temat obu konferencji podamy w następnych komunikatach oraz na stronie konferencji http://www.filozofia.uj.edu.pl/konferencja-historii-logiki. Prosimy też kontaktować się z organizatorami mailowo, pisząc na adres: dlg@iphils.uj.edu.pl

Komitet Naukowy Konferencji Historii Logiki 2016:
prof. Andrzej Wroński (przewodniczący)
dr hab. Cezary Cieśliński, prof. Janusz Czelakowski, dr hab. Joanna Golińska-Pilarek,
dr hab. prof. UW Marcin Mostowski, prof. Jerzy Pogonowski, dr hab. Tomasz Połacik,
prof. Wojciech Suchoń, prof. Kazimierz Trzęsicki, prof. Andrzej Wiśniewski,
prof. Jan Woleński, dr hab. Anna Wójtowicz, prof. Jan Zygmunt.

Komitet Organizacyjny (dla obu konferencji):
prof. Tomasz Placek (przewodniczący)
prof. Wojciech Suchoń, dr hab. Jan Czerniawski, dr hab. Jerzy Gołosz,
dr hab. Katarzyna Kijania-Placek, dr hab. prof. UW Marcin Mostowski, dr Jerzy Hanusek,
Paweł Banaś, Bartosz Janik, Joanna Luc, Agnieszka Proszewska, Izabela Skoczeń, Jacek Wawer.

Aspects of Defeasible Reasoning

W środę 4 maja 2016 na Uniwersytecie w Konstancji (Niemcy) odbędą się warsztaty Aspects of Defeasible Reasoning.

Program warsztatów

 

I Krakowskie Sympozjum Filozofii Biologii

Zakład Filozofii Nauk Przyrodniczych serdecznie zaprasza na I Krakowskie Sympozjum Filozofii Biologii, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2016 r. od godz. 11.00 w sali 25 Instytutu Filozofii UJ (Kraków, ul Grodzka 52).

Program sympozjum

The Emergence of Structuralism and Formalism – Call for Papers

The Emergence of Structuralism and Formalism

June 24.- 26. 2016
Prague, Czech Republic

http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1347.html

Call for papers

 

SYNTAX MEETS SEMANTICS (SYSMICS 2016) – Call for abstracts

======================================================
SYNTAX MEETS SEMANTICS (SYSMICS 2016)
======================================================
5-9 September 2016, Barcelona (Spain)

http://sysmics-16.iiia.csic.es/

***** CALL FOR ABSTRACTS *****

Scope
———
Substructural logics are formal reasoning systems that refine classical logic by weakening structural rules in a Gentzen-style sequent calculus. Intuitionistic, many-valued, linear logics, are typical examples. Traditionally, substructural logics have been investigated using proof theoretic and algebraic methods. In recent years, combined approaches have started to emerge. The programme of the SYSMICS conference will focus on interactions between syntactic and semantic methods in substructural logics. This conference is the first of a series of meetings planned in the SYSMICS RISE project during 2016-2019.

Featured topics
———————
Contributed talks can be on any topic related to substructural logic.
This includes, but is not limited to, the following areas:

* Algebraic structures in CS
* Algebraic logic
* Coalgebraic aspects of logic
* Categorical methods in logic
* Gentzen systems
* Lattice theory
* Lattices with operators
* Linear logic
* Mathematical fuzzy logic
* Non-classical logics
* Ordered algebraic structures
* Proofs and Types
* Stone-type dualities
* Topological semantics

Programme Committee
——————————
Stefano Aguzzoli (University of Milano)
Nick Bezhanishvili (University of Amsterdam)
Agata Ciabattoni (Vienna University of Technology)
Petr Cintula (Czech Academy of Sciences)
Pilar Dellunde (Autonomous University of Barcelona)
Brunella Gerla (University of Insubria)
Lluis Godo (CSIC – IIIA Barcelona)
Ramon Jansana (University of Barcelona)
Jan Kühr (University of Olomouci)
Antonio Ledda (University of Cagliari)
George Metcalfe (University of Bern)
Carles Noguera (Czech Academy of Sciences)
Luca Spada (University of Salerno, chair)

Organising Committee
——————————
Pilar Dellunde (Autonomous University of Barcelona)
Joan Gispert (University of Barcelona)
Ramon Jansana (University of Barcelona)
Lluis Godo, (CSIC – IIIA Barcelona, Chair)
Diego Valota (CSIC – IIIA Barcelona)

Dates
—————————
Deadline for submissions 30 April 2016
Notification of acceptance 30 May 2016
Conference dates 5-9 September 2016

Submissions
——————————
The Programme Committee accepts submissions of abstracts ranging from 2 to 4 pages. The abstracts should be formatted according to EasyChair style, instructions can be found at: http://easychair.org/publications/easychair.zip .
Abstracts can be submitted at the following address:
https://easychair.org/conferences/?conf=sysmics2016
A short text-only abstract will also be requested during submission.

Expression of interest
——————————
Expressions of interests will be greatly appreciated, please fill in the simple form on the conference web site under „Express Interest”. This will help the Organising Committee with their planning. You can also opt-out from receiving future announcements by following the instructions on the conference web site.

More Information
———————–
SYSMICS 2016 web site: http://sysmics-16.iiia.csic.es/

Use this site for local information, including hotel accommodations, for travel information and registration.

Queries regarding registration, hotel accommodations, financial support and reimbursements, technology infrastructure, abstract submission guidelines, etc. should be sent to sysmics-oc@iiia.csic.es.

ESSLLI 2012 na Uniwersytecie Opolskim

Z przyjemnością komunikujemy, że 24 European Summer School in Logic, Language and Information (skrócie ESSLLI 2012) odbyła się w dniach 6-17 sierpnia 2012 r. na Uniwersytecie Opolskim. Szkoła po raz pierwszy odbyła się w Polsce. Poprzednie miały miejsce w ostatnich latach m.in. w Hamburgu, Bordeaux, Kopenhadze i Lublanie (Słowenia). Następne spotkanie – ESSLLI 2013 – odbędzie się w Düsseldorfie.

PTLiFN było jednym ze sponsorów ESSLLI 2012, a sama Szkoła odbyła się przy silnym udziale członków Towarzystwa – współprzewodniczacymi Komitetu Organizacyjnego ESSLLI 2012 byli Urszula Wybraniec-Skardowska i Janusz Czelakowski. W pracach Komitetu Organizacyjnego brali też udział inni członkowie Towarzystwa.

Więcej na temat ESSLLI 2012 można przeczytać i obejrzeć na stronie www.eslli2012.pl, w tym profesjonalnie zrobiony film o Szkole.

 

Konferencja z okazji jubileuszu 70-lecia Profesora Mieczysława Omyły

W dniach 12-13 grudnia odbyła się konferencja z okazji jubileuszu 70-lecia profesora Mieczysława Omyły.  Jubilatowi gratulujemy i składamy życzenia wszystkiego najlepszego.
12.12. PONIEDZIAŁEK
MIEJSCE: Krakowskie Przedmieście 26/28, Stary BUW, sala 205

11.30 – 12.00 Uroczyste rozpoczęcie Konferencji
12.00 – 12.30 Bogusław Wolniewicz
O sensie i znaczeniu zdań 
12.30 – 13.00 Adam Nowaczyk
Czy semantyka potrzebuje sytuacji
13.00 – 13.30 Andrzej Biłat
Język jako układ semantyczny
13.30 – 14.00 Piotr Łukowski
Czy logiki niefregowskie to filozofia, czy technologia?
14.00 – 14.30 Przerwa kawowa
14.30 – 15.00 Jan Woleński
Polscy logicy o równoważności i identyczności rozumianych klasycznie
15.00 – 15.30 Edward Nieznański
Identyczność w Ontologii Leśniewskiego i w ontologii Arystotelesa
15.30 – 16.00  Urszula Wybraniec-Skardowska
Znaki identyczności i ich korelaty
16.00 – 16.15 Przerwa kawowa
16.15 – 16.45  Grzegorz Malinowski
Identyczność i wielowa
rtościowość
16.45 – 17.15 Andrzej Wroński
Zasada Fregego i wewnętrzna logika struktur algebraicznych
17.15 – 17.45 Wojciech Dzik
Rozmaitość typów unifikacji logik niefregowskich 
18.00 – …

Uroczysta kolacja w Pałacu Staszica

13.12 WTOREK

MIEJSCE: Krakowskie Przedmieście 26/28, PAŁAC KAZIMIERZOWSKI, sala im. Brudzińskiego

9.00 – 9.30 Jerzy Pogonowski
Intuicja matematyczna
9.30 – 10.00 Kazimierz Trzęsicki
Filozofia matematyki a informatyka
10.00 – 10.30 Andrzej Trybulec
Oczywistość, dedukcja naturalna i korelaty semantyczne
10.30 – 11.00 Jan Zygmunt
Otwarte problemy Tarskiego i ich wpływ na rozwój dwudziestowiecznej logiki
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 11.45 Ryszard Wójcicki
Spory pseudo-werbalne
11.45 – 12.15 Andrzej Pietruszczak
Ogólna koncepcja bycia częścią całości. Mereologia a nieprzechodnia relacja bycia częścią
12.15 – 12.45 Witold Marciszewski
Fizykalizacja języka przez kodowanie arytmetyczne w notacji binarnej
12.45 – 13.15 Przerwa kawowa
13.15 – 13.45 Kordula Świętorzecka
Jedyność i tożsamość Absolutu w Kurta Gödla teorii summum bonum
13.45 -14.15 Piotr Wojtylak
Strukturalna zupełność logik modalnych
14.15 -14.45 Jacek  Malinowski
Logika wnioskowań statystycznych
14.45 -15.00

Zakończenie

 

III Konferencja „Filozofia Matematyki”

III KONFERENCJA FILOZOFIA MATEMATYKI
Poznań, 17-18 października 2011
Uprzejmie informujemy, że w dniach 17-18 października 2011 r. na
Wydziale Matematyki i Informatyki UAM przy ulicy Umultowskiej 87
w Poznaniu odbędzie się konferencja poświęcona filozofii matematyki.
Zaproszone referaty wygłoszą między innymi:
– Piotr Błaszczyk (UP, 
Kraków),
– Jerzy Dadaczyński (UPJPII, Kraków),
– Roman Duda (UWr, Wrocław),
– Zbigniew Król (IFiS PAN, Warszawa),
– Anna Lemańska (UKSW, Warszawa),
– Witold Marciszewski (UwB, Białystok),
– Jerzy Mycka (UMCS, Lublin),
– Adam 
Olszewski (UPJPII, Kraków),
– Ewa Piotrowska (UAM, Poznań),
– Jerzy 
Pogonowski (UAM, Poznań),
– Zbigniew Semadeni (UW Warszawa),
– Jan Woleński 
(UJ, Kraków),
– Krzysztof Wójtowicz (UW, Warszawa).
Patronat nad konferencją sprawuje Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w konferencji na adres izab@amu.edu.pl.
 
Bliższe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie www.logika.amu.edu.pl
 
Zapraszamy
Roman Murawski
Izabela Bondecka-Krzykowska