Zaproszenie na walne zgromadzenie członków PTLiFN

Zarząd Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki uprzejmie informuje, że w dniu 30 stycznia 2016 odbędzie się walne zebranie członków Towarzystwa, zwane dalej Zgromadzeniem.

Miejsce Zgromadzenia: Pałac Staszica w Warszawie, Nowy Świat 72, sala 200;
początek Zgromadzenia – godzina 11:30.

Przypominamy, że zgodnie ze Statutem PTLiFN obecność członków zwykłych jest obowiązkowa.

Program Zgromadzenia obejmuje:
1.    Sprawozdanie ustępującego Zarządu za okres 2012-2015.
2.    Wybór Prezesa Towarzystwa i członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Towarzystwa.

Zgromadzenie będzie połączone z uroczystą sesją naukową dedykowaną prof. Witoldowi Marciszewskiemu w związku z 85 rocznicą urodzin Jubilata. Ad multos annos Professor!

Sesja rozpocznie się po czynnościach wyborczych. Okolicznościowy odczyt przedstawi prof. Jan Woleński.

Prosimy o niezawodne przybycie.

Zarząd
Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki

Prof. Miłkowski laureatem Nagrody NCN 2014

Profesorowie Janusz M. Bujnicki, Michał Horodecki oraz Marcin Miłkowski zostali laureatami Nagrody Narodowego Centrum Nauki 2014. Każdy z nich otrzymał 50 tysięcy złotych za wybitne osiągnięcia naukowe. Wyróżnienia dla badaczy NCN przyznało już po raz drugi. Uroczystość odbyła się 9 września w Krakowie. Patronem honorowym uroczystości wręczenia Nagrody Narodowego Centrum Nauki była Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Nagrody przyznano w trzech obszarach badawczych: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki o życiu oraz nauki ścisłe i techniczne.

Na liście laureatów jest Pan Profesor Marcin Miłkowski, Sekretarz Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki. Gratulujemy wyróżnionym, a zwłaszcza Panu Profesorowi Miłkowskiemu.

Marcin Miłkowski laureatem Nagrody im. T. Kotarbińskiego

Z ogromną satysfakcją informujemy, iż w roku 2013 laureatem Nagrody Wydziału I Polskiej Akademii Nauk w zakresie filozofii imienia Tadeusza Kotarbińskiego jest pan dr hab. Marcin Miłkowski, sekretarz Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki. Nagroda została przyznana za Jego książkę pt. Explaining the Computational Mind (MIT Press, Cambridge, Mass.). Serdecznie gratulujemy!

Zarząd Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki

Uroczyste wręczenie nagrody tegorocznym zwycięzcom odbyło się w dniu 10 grudnia w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

wreczenie

Prof. Jan Woleński, dr hab. Marcin Miłkowski i prof. Danilo Facca

Profesor Jan Woleński laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2013

Rada Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów Nagrody FNP. Tegoroczni zwycięzcy to: prof. Andrzej K. Tarkowski, prof. Sylwester Porowski, prof. Marek Żukowski i prof. Jan Woleński.

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest przyznawana polskim uczonym za osiągnięcia naukowe, które „przesuwając granice poznania, otwierają nowe perspektywy badawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają mu znaczące miejsce w światowej nauce”. Nazywana polskim Noblem, jest najpoważniejszym wyróżnieniem naukowym w naszym kraju. Nagroda jest przyznawana od dwudziestu dwóch lat. Jej wysokość wynosi obecnie 200 tys. zł.

Profesor Jan Woleński jest laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2013 w obszarze nauk humanistycznych i społecznych „za wszechstronną analizę prac szkoły lwowsko-warszawskiej i wprowadzenie jej dokonań do międzynarodowego dyskursu współczesnej filozofii”.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii w imieniu własnym i członków Towarzystwa składa Profesorowi Woleńskiemu, członkowi Towarzystwa i jego byłemu prezesowi,  serdeczne gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy dla dobra polskiej nauki.

Prof. Andrzej Grzegorczyk doktorem honoris causa UJ

Zarząd Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki z głęboką satysfakcją przyjął fakt przyznania Panu Profesorowi Andrzejowi Grzegorczykowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Widzimy w nim symboliczny wyraz docenienia znakomitego, w wymiarze światowym, naukowego dorobku Profesora, zwłaszcza w dziedzinie logiki i matematyki, jak też Jego postawy życiowej, będącej wzorcem dla wielu młodszych kolegów, postawy nacechowanej skromnością oraz wytrwałym i cierpliwym dążeniem do porozumienia i prawdy.

Uroczystość miała miejsce w dniu 13 maja br. w Krakowie w Collegium Maius.

prof_grzegorczyk

Profesor Grzegorczyk w trakcie uroczystości

Tą drogą Zarząd Towarzystwa składa Panu Profesorowi najlepsze życzenia długich lat zdrowia oraz wypełnienia planów badawczych, zwłaszcza dotyczących fundamentalnej dla logiki teorii konkatenacji.

Łączy nas z Profesorem Grzegorczykiem potrzeba kształtowania kultury myślenia, a także poszukiwanie wspólnego, choćby „minimalnego wspólnego światopoglądu” i porozumienia między ludźmi wbrew podziałom.

Jednym z inicjatorów przyznania doktoratu honorowego było Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki i jego ówczesny prezes prof. Kazimierz Trzęsicki, a konsekwentnie rzecz prowadził do końca prof. Jan Woleński. Prof. Trzęsicki przekazał na uroczystości 10 egzemplarzy specjalnego numeru „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” dedykowanego Profesorowi Grzegorczykowi (afiliowanych do PTLiFN).

Zarząd Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej dedykowanej pamięci Alfreda Tarskiego


Informujemy, że 7 maja 2013 r. uroczyście odsłonięto w Warszawie tablicę pamiątkową dedykowaną pamięci Alfreda Tarskiego. Tablica została umieszczona na frontonie domu przy ulicy Sułkowskiego 4 na Żoliborzu, w którym Alfred Tarski mieszkał w latach trzydziestych, aż do wyjazdu do Ameryki.
Z inicjatywą upamiętnienia tego faktu wystąpiła Wspólnota Mieszkańców. Sylwetkę naukową Alfreda Tarskiego przedstawił na uroczystości prof. Mieczysław Omyła. Zarząd Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki reprezentował jego sekretarz, dr Marcin Miłkowski.

tarski-omyla

Alfred Tarski (Alfred Tajtelbaum)
ur. 14 stycznia 1901 w Warszawie, zm. 27 października 1983 w Berkeley (USA)
jeden z najwybitniejszych logików wszech czasów
twórca m.in. teorii modeli i semantycznej definicji prawdy,
mieszkał w tym domu przed II Wojną Światową

Tablica została wyposażona w kod QR, dzięki któremu z użyciem odpowiedniego telefonu komórkowego można przejść na odpowiednią stronę informacyjną dzielnicy Żoliborz. Fotorelację zamieszczono również na stronach dzielnicy.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski dla Prof. Wójcickiego

 

Uprzejmie informujemy, że z okazji Święta Narodowego 3 Maja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odznaczył Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Pana Profesora Ryszarda Wójcickiego za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, działalności dydaktycznej i społecznej.

Pan Profesor Ryszard Wójcicki był założycielem i pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki.

Zarząd Towarzystwa przesyła tą drogą serdeczne gratulacje Panu Profesorowi Wójcickiemu.

Z inicjatywą przyznania orderu wystąpił Zarząd PTLiFN.

Oferty pracy w projekcie „Logika dla wnioskowań jakościowych”

Logiki dla wnioskowań jakościowych

W ramach projektu „Logiki dla wnioskowań jakościowych” ogłoszono oferty pracy dla stażysty po doktoracie, doktoranta i studenta-asystenta.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie projektu:

www.logicsforqr.uw.edu.pl

oraz na stronie NCN (tylko w języku polskim):

http://www.ncn.gov.pl/baza-ofert/

Nowi członkowie PTLiFN

Zarząd PTLIFN po głosowaniu w dniu 18 marca 2013 roku, zgodnie z paragrafem 32, punkt b), przyjął do Towarzystwa dr Katarzynę Karaskiewicz. Osobami wprowadzającymi były prof. Jacek Malinowski i dr Marcin Miłkowski.

Sesja PTLiFN dedykowana profesorowi Andrzejowi Grzegorczykowi

Uprzejmie informujemy, że Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki było gospodarzem uroczystej sesji naukowej dedykowanej profesorowi Andrzejowi Grzegorczykowi z okazji 90. rocznicy urodzin. Sesja miała miejsce 13 października 2012 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Banacha 2), w sali 4420, w godzinach 11:00 – 14:30.
  Po laudacji wygłoszonej przez prof. Romana Murawskiego przedstawiono cztery referaty nawiązujące do dorobku Jubilata:

Zofia Adamowicz
Słabe fragmenty arytmetyki i ciekawy predykat niesprzeczności

Konrad Zdanowski
O istotnej nierozstrzygalności słabej teorii konkatenacji

Joanna Golińska-Pilarek
O pewnych własnościach logiki równoważności opisowej

Andrzej Salwicki
Czego informatycy nauczyli się od Grzegorczyka

 

Po części oficjalnej zaproszono uczestników sesji na poczęstunek i prywatne spotkanie z Jubilatem.

Po sesji odbyło się, przewidziane Statutem, Zebranie Walne członków Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki. Komisja Rewizyjna ogłosiła ważność Zebrania. Na wstępie przyjęto do Towarzystwa trzech nowych członków (dr hab. Cezary Cieśliński, dr Artur Machlarz i mgr Karol Nurowski).  W związku z upływem trzyletniej kadencji władz Towarzystwa, w tym jego Zarządu, prof. Kazimierz Trzęsicki, ustępujący prezes, przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu. Sprawozdanie zostało zaakceptowane przez Komisję Rewizyjną i przyjęte w głosowaniu przez Zebranie Walne. Następnie dokonano wyboru nowych władz. Na prezesa PTLiFN na nową, trzyletnią kadencję 2012- 2015 wybrano Janusza Czelakowskiego. Powołano Zarząd Towarzystwa w składzie:

prof. Janusz Czelakowski, prezes Zarządu,

prof. Kazimierz Trzęsicki, poprzedni prezes,

prof. Damian Niwiński, wiceprezes Zarządu,

dr Artur Machlarz, skarbnik,

dr Andrzej Malec, członek Zarządu

dr Marcin Miłkowski, sekretarz,

 mgr Karol Nurowski, członek Zarządu.

 

Do Komisji Rewizyjnej weszli:

dr Marcin Koszowy, członek Komisji,

dr Zenon Sadowski, członek Komisji,

 dr Dariusz Surowik, członek Komisji.

 

Jednomyślnie zaakceptowano skład Rady Towarzystwa w dotychczasowym składzie.

Janusz Czelakowski przedstawił program działania na najbliższe lata i podziękował Kazimierzowi Trzęsickiemu i członkom poprzedniego Zarządu za pracę w zakończonej kadencji.

Zebranie Walne uznało, iż zebrania Zarządu mogą odbywać się na zasadzie telekonferencji, gdzie słowo „telekonferencja” znaczy dowolny proces komunikacji elektronicznej.