Woleński Jan

biogram na Wikipedii

Wolniewicz Bogusław

Wikipedia

Wolski Marcin

Official website

Wójcicki Ryszard

Strona osobista

Wójtowicz Anna

Strona oficjalna

Wójtowicz Krzysztof

Strona oficjalna

Wroński Andrzej

Wybraniec-Skardowska Urszula

UWS

Profesor dr hab. Urszula Wybraniec-Skardowska. Urodzona w Jastrzębiu Zdroju, przez niemal całe swoje życie zawodowe związana była z WSP w Opolu, a następnie Uniwersytetem Opolskim – od roku 1963, gdy ukończyła studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, aż do przejścia na emeryturę w roku 2005.
Doktoryzowała się w 1967 r. na Uniwersytecie Wrocławskim, tam też habilitowała się w roku 1985.
Jest autorką lub współautorką ponad 130 publikacji, 5 książek (w tym monografii anglojęzycznej wydanej w Holandii przez wydawnictwo Kluwer) oraz ok. 10 rozdziałów w różnych antologiach. Jest ponadto współredaktorką specjalnego tomu międzynarodowego czasopisma JoLLI (2014). Wypromowała 3 doktorów.
Profesurę tytularną otrzymała w 1992 r.; w latach 1995-2005 była profesorem zwyczajnym na UO, a w latach 2005-2010, po przejściu na emeryturę – w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w jej Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie, gdzie kierowała Samodzielnym Zakładem Logiki i Metodologii Nauk. W okresie 1986-1990 była prodziekanem ds. nauki Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w WSP w Opolu; w Instytucie Matematyki od 1 grudnia 1987 r. do 31 marca 1993 r. kierowała Zakładem Informatyki i Zasosowań Logiki. W późniejszym okresie podlegał jej Zakład Komunikacji i Logiki w Instytucie Psychologii UO.
W 1997 roku była stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Yorku.
Jest osobą znaną w międzynarodowych kręgach logicznych, zwłaszcza w Holandii i Stanach Zjednoczonych. Była Visiting Professor na Stanford University (USA) w roku 2009 oraz na uniwersytetach w Tilburgu i Amsterdamie w roku 2000. Ponadto jako Visiting Research Scholar przebywała trzykrotnie na City University of New York (w latach 1997, 2000/2001, 2009). Aktywnie działa na rzecz promocji ośrodka opolskiego w Polsce i świecie. Jej wyrazem jest m.in. kierowanie od 2010 roku, wraz z prof. Januszem Czelakowskim, Grupą Logiki, Języka i Informacji (GLLI) przy UO. Wspólnie też z prof. Czelakowskim zorganizowała w sierpniu 2012 roku w Opolu 24 Europejską Szkołę Logiki, Języka i Informacji (European Summer School in Logic, Language and Information), w skrócie ESSLLI 2012. Współorganizowała warsztaty logiczne ‘Logic and Linguistics’ na kongresie światowym UNI-LOG’2013 w Rio de Janeiro, przedstawiała referaty na wielu prestiżowych konferencjach międzynarodowych. Jest członkinią wielu międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych.
Jej zainteresowania naukowe obejmują teorię systemów dedukcyjnych, a zwłaszcza teorię zdań odrzuconych, filozofię i logikę języka, a także problematykę informacji i komunikacji. Prowadziła i rozwinęła badania w zakresie teorii zbiorów przybliżonych (rough sets) zbudowanej przez Zdzisława Pawlaka. Problematyka ta przynależy do informatyki teoretycznej. W tym zakresie kierowała grupami badawczymi w projektach resortowych i rządowych. Prof. Wybraniec-Skardowska aktywnie współpracuje z informatykami, matematykami i logikami z Instytutu Matematyki i Informatyki UO, a także z pracownikami naukowymi z innych ośrodków z Polski i zagranicy, w tym z Instytutu Podstaw Informatyki PAN w Warszawie.

Strona WWW

Zabłudowski Andrzej

Wikipedia

Zaionc Marek

Personal website