Marcinkowski Jerzy

Wikipedia

Marek V. Wiktor

Biogram na Wikipedii

Mehlberg Henryk

Biography

Mejbaum Wacław

Wikipedia

Miłkowski Marcin

Wikipedia

Strona osobista

Mirkowska Grażyna

Strona osobista

Misiuna Krystyna

Doktor habilitowany. Wychowanica prof. Przełęckiego. Wieloletni pracownik Zakładu Logiki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Od kilkunastu lat zajmuje się logiką filozoficzną. W zakresie zainteresowań znajdują się przede wszystkim zagadnienia epistemiczne, takie jak problemy związane z wiedzą czy nieostrością pojęć.

Mortimer Halina

Biography

Mostowski Andrzej

Mostowski

Wikipedia

Biogram (in English)