I edycja konkursu o Nagrodę Naukową im. Jana Łukasiewicza

Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki ogłasza I edycję konkursu o Nagrodę Naukową im. Jana Łukasiewicza za wybitną monografię naukową z zakresu logiki, filozofii nauki, zastosowań logiki w podstawach matematyki, informatyce i lingwistyce.

Patronem Nagrody jest wybitny polski logik i filozof Jan Łukasiewicz, jeden z twórców Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, autor logiki trójwartościowej i notacji polskiej.

Ogólne zasady konkursu

Przedmiotem nagrody może być monografia naukowa z dziedzin statutowo wspieranych przez PTLiFN, która została opublikowana nie wcześniej niż w 2015 roku i jest to jej pierwsze wydanie.

Nagrodę stanowią: dyplom (lub medal) oraz nagroda pieniężna w wysokości co najmniej 2000 zł.

Wnioski o Nagrodę mogą zgłaszać rady jednostek naukowych, członkowie PTLiFN oraz autorzy.

Wniosek  o przyznanie Nagrody wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w wersji papierowej i elektronicznej do 30 czerwca 2016 roku na adres:

Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki
Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
email: ptlifn.sekretarz@gmail.com

Oceny zgłoszonych prac dokonuje Kapituła w składzie:

 • dr hab. Tomasz Bigaj (Uniwersytet Warszawski),
 • prof. dr hab. Adam Grobler (Uniwersytet Opolski),
 • prof. dr hab.Andrzej Indrzejczak  (Uniwersytet Łódzki),
 • prof. dr hab. Roman Murawski (UAM w Poznaniu),
 • prof. dr hab. Damian Niwiński (Uniwersytet Warszawski),
 • prof. dr hab. Jerzy Pogonowski (UAM w Poznaniu),
 • prof. dr hab. Andrzej Wroński (Uniwersytet Jagielloński).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Szczegółowe zasady konkursu określa  Regulamin

Załączniki/pliki do pobrania:

Aspects of Defeasible Reasoning

W środę 4 maja 2016 na Uniwersytecie w Konstancji (Niemcy) odbędą się warsztaty Aspects of Defeasible Reasoning.

Program warsztatów

 

I Krakowskie Sympozjum Filozofii Biologii

Zakład Filozofii Nauk Przyrodniczych serdecznie zaprasza na I Krakowskie Sympozjum Filozofii Biologii, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2016 r. od godz. 11.00 w sali 25 Instytutu Filozofii UJ (Kraków, ul Grodzka 52).

Program sympozjum

The Emergence of Structuralism and Formalism – Call for Papers

The Emergence of Structuralism and Formalism

June 24.- 26. 2016
Prague, Czech Republic

http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1347.html

Call for papers

 

SYNTAX MEETS SEMANTICS (SYSMICS 2016) – Call for abstracts

======================================================
SYNTAX MEETS SEMANTICS (SYSMICS 2016)
======================================================
5-9 September 2016, Barcelona (Spain)

http://sysmics-16.iiia.csic.es/

***** CALL FOR ABSTRACTS *****

Scope
———
Substructural logics are formal reasoning systems that refine classical logic by weakening structural rules in a Gentzen-style sequent calculus. Intuitionistic, many-valued, linear logics, are typical examples. Traditionally, substructural logics have been investigated using proof theoretic and algebraic methods. In recent years, combined approaches have started to emerge. The programme of the SYSMICS conference will focus on interactions between syntactic and semantic methods in substructural logics. This conference is the first of a series of meetings planned in the SYSMICS RISE project during 2016-2019.

Featured topics
———————
Contributed talks can be on any topic related to substructural logic.
This includes, but is not limited to, the following areas:

* Algebraic structures in CS
* Algebraic logic
* Coalgebraic aspects of logic
* Categorical methods in logic
* Gentzen systems
* Lattice theory
* Lattices with operators
* Linear logic
* Mathematical fuzzy logic
* Non-classical logics
* Ordered algebraic structures
* Proofs and Types
* Stone-type dualities
* Topological semantics

Programme Committee
——————————
Stefano Aguzzoli (University of Milano)
Nick Bezhanishvili (University of Amsterdam)
Agata Ciabattoni (Vienna University of Technology)
Petr Cintula (Czech Academy of Sciences)
Pilar Dellunde (Autonomous University of Barcelona)
Brunella Gerla (University of Insubria)
Lluis Godo (CSIC – IIIA Barcelona)
Ramon Jansana (University of Barcelona)
Jan Kühr (University of Olomouci)
Antonio Ledda (University of Cagliari)
George Metcalfe (University of Bern)
Carles Noguera (Czech Academy of Sciences)
Luca Spada (University of Salerno, chair)

Organising Committee
——————————
Pilar Dellunde (Autonomous University of Barcelona)
Joan Gispert (University of Barcelona)
Ramon Jansana (University of Barcelona)
Lluis Godo, (CSIC – IIIA Barcelona, Chair)
Diego Valota (CSIC – IIIA Barcelona)

Dates
—————————
Deadline for submissions 30 April 2016
Notification of acceptance 30 May 2016
Conference dates 5-9 September 2016

Submissions
——————————
The Programme Committee accepts submissions of abstracts ranging from 2 to 4 pages. The abstracts should be formatted according to EasyChair style, instructions can be found at: http://easychair.org/publications/easychair.zip .
Abstracts can be submitted at the following address:
https://easychair.org/conferences/?conf=sysmics2016
A short text-only abstract will also be requested during submission.

Expression of interest
——————————
Expressions of interests will be greatly appreciated, please fill in the simple form on the conference web site under „Express Interest”. This will help the Organising Committee with their planning. You can also opt-out from receiving future announcements by following the instructions on the conference web site.

More Information
———————–
SYSMICS 2016 web site: http://sysmics-16.iiia.csic.es/

Use this site for local information, including hotel accommodations, for travel information and registration.

Queries regarding registration, hotel accommodations, financial support and reimbursements, technology infrastructure, abstract submission guidelines, etc. should be sent to sysmics-oc@iiia.csic.es.

Ocena listy punktowanych czasopism

Walne Zebranie Towarzystwa w dn. 30.01.2016 podjęło uchwałę negatywnie oceniającą  listę punktowanych czasopism opublikowaną przez MNiSW.

Bardziej wyczerpujące stanowisko zawierają pismo Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz list dra hab. Jerzego Gołosza, vice-dyrektora Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na stronie UW  można przeczytać o proponowanych  przez Instytut Filozofii UW oraz Radę Wydziału Filozofii i Socjologii UW zmianach w kategoryzacji czasopism (uchwały z listopada 2014).

Informujemy szerzej o tej sprawie namawiając Państwa, aby za pośrednictwem swych jednostek, odpowiedziały (do 15.02) na apel MNiSW (pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/uwagi-i-zastrzezenia-do-wykazu-czasopism-naukowych.html) o przesyłanie uwag na temat wspomnianej listy.

Władze Towarzystwa (2016-2019)

ZARZĄD


 • prof. dr hab. Tomasz Placek, prezes Zarządu
 • prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski, wiceprezes
 • mgr Jacek Wawer, sekretarz
 • dr hab. Jan Czerniawski, skarbnik
 • prof. dr hab. Janusz Czelakowski, poprzedni prezes
 • prof. dr hab. Kazimierz Trzęsicki, członek Zarządu
 • dr hab. Jerzy Gołosz, członek Zarządu
 • dr Joanna Golińska-Pilarek, członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA


 • dr hab. Cezary Cieśliński,  członek Komisji
 • dr hab. Marcin Miłkowski, członek Komisji
 • dr hab. Dariusz Surowik, członek Komisji

Walne Zebranie Członków PTLiFN (30.01.2016)

Dnia 30 stycznia w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki połączone z sesją jubileuszową z okazji 85 urodzin profesora Witolda Marciszewskiego. Wybrano nowe władze:

T. Placek – prezes
A. Wiśniewski – vice-prezes
J Wawer – sekretarz
J. Czerniawski – skarbnik
J. Czelakowski – członek zarządu
J. Golińska-Pilarek – członek zarządu
J. Gołosz – członek zarządu
K. Trzęsicki – członek zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: C. Cieśliński, M. Miłkowski i dr hab. D. Surowik.

Zgromadzenie podjęło również uchwałę dotyczące punktacji czasopism logicznych i z zakresu filozofii nauki.

Protokół

Dualities for Structures of Applied Logics

Nakładem wydawnictwa College Publications ukazała się książka Ewy Orłowskiej, Anny Radzikowskiej i Ingrid Rewitzky pt. Dualities for Structures of Applied Logics.

orlowska

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTLiFN, Warszawa, 30.01.2016

Szanowni Państwo,

Upłynęły trzy lata od wyboru obecnych władz Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki. Zgodnie ze statutem, kadencja władz trwa trzy lata. Czas na dokonanie wyboru nowych władz Towarzystwa. Skład ustępującego Zarządu:

 • prof. Janusz Czelakowski, prezes,
 • dr Artur Machlarz, skarbnik,
 • dr Andrzej Malec,
 • dr hab. Marcin Miłkowski, sekretarz,
 • prof. Damian Niwiński, wiceprezes,
 • mgr Karol Nurowski,
 • prof. Kazimierz Trzęsicki, poprzedni prezes.

Przyjmując funkcję prezesa, deklarowałem szereg działań. Niektóre udało się wykonać. Część wymaga dokończenia. Nowy Zarząd, który powołamy, będzie miał solidne podstawy do dalszej pracy. Towarzystwo trwa i nadal będzie reprezentować środowisko polskich logików i filozofów nauki.

Poniżej odnotowano działania Zarządu w mijającej kadencji, a także te z udziałem członków Towarzystwa, bezpośrednio nawiązujące do statutu Towarzystwa, tj. popierania badań naukowych, popularyzacji i dydaktyki z zakresu logiki, zastosowań logiki i filozofii nauki.

Działalność Zarządu w mijającej kadencji w dużej części skupiała się poza Warszawą, a zwłaszcza na Śląsku Górnym i Dolnym. Pod egidą Towarzystwa i aktywnym udziale Prezesa organizowano w Szklarskiej Porębie coroczne konferencje z cyklu „Zastosowania logiki w filozofii i podstawach matematyki”, z udziałem logików polskich i zaproszonych gości z zagranicy. Na Uniwersytecie Opolskim działa kierowana przez członków Towarzystwa i ściśle z nim współpracująca Grupa Logiki, Języka i Informacji, regularnie zapraszająca do Opola z odczytami wybitnych logików i informatyków z kraju i zagranicy.

Nie zapomniano o stolicy. Przy aktywnym udziale członków Towarzystwa, a zwłaszcza jego wiceprezesa prof. Damiana Niwińskiego i byłego prezesa prof. Jana Woleńskiego, zorganizowano w Warszawie w październiku 2013r. międzynarodową konferencję na stulecie urodzin prof. Andrzeja Mostowskiego, z udziałem czołowych logików i matematyków z Polski i zagranicy.

Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki wspiera wszelkie inicjatywy, których celem jest popularyzacja wiedzy o logice, upowszechnianie kultury logicznej, podnoszenie kompetencji w zakresie komunikacji społecznej oraz poprawnego uzasadniania przekonań. Stąd też Towarzystwo objęło w maju 2014r. swym patronatem inicjatywę młodych naukowców wrocławskich p.t. „Porządne myślenie” – programu kształtowania umiejętności logicznych i społeczno – komunikacyjnych wśród uczniów i nauczycieli (!) dolnośląskich liceów.

Zarząd Towarzystwa wspomógł skromnym grantem młodych badaczy, uczestników sesji Computational Logic, na wspólnym zjeździe Towarzystw Matematycznych Polski i Niemiec w Poznaniu we wrześniu 2014r.

Były prezes Towarzystwa, profesor Jan Woleński został laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2013 w obszarze nauk humanistycznych i społecznych „za wszechstronną analizę prac szkoły lwowsko-warszawskiej i wprowadzenie jej dokonań do międzynarodowego dyskursu współczesnej filozofii”.

Z inicjatywy członków Towarzystwa, a zwłaszcza prof. Andrzeja Salwickiego, Zarząd wystąpił do Prezydenta RP o wysokie odznaczenie państwowe dla prof. Andrzeja Grzegorczyka. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski został przyznany. Prof. Grzegorczyk został nim oznaczony, niestety, już pośmiertnie.

Z udziałem członków Towarzystwa odsłonięto tablicę poświęcona Alfredowi Tarskiemu na żoliborskim domu, w którym mieszkał przed wojną. Zarząd podziękował władzom samorządowym Żoliborza za wsparcie powyższej inicjatywy.

Dokonano istotnej rozbudowy i unowocześnienia witryny Towarzystwa. Uzupełniono ją m.in. o biogramy szeregu polskich logików i filozofów nauki. Słownik Biograficzny Polskiej Logiki i Filozofii Nauki zawiera niemal kompletną listę polskich logików i filozofów nauki będących samodzielnymi pracownikami nauki lub tych, którzy już nie żyją. Liczy ona ponad 220 nazwisk i jest ciągle aktualizowana. Niestety, mimo starań Zarządu, nie przy każdym nazwisku dysponujemy pełnym biogramem, uwzględniającym dorobek i listę publikacji.

Nie udało się doprowadzić do końca działań polegających na upamiętnieniu członków Szkoły Lwowsko-Warszawskiej w nazwach ulic. Mimo poparcia przez Komisję ds. Nazewnictwa Miejskiego w warszawskim ratuszu, nie zebrano stosownej liczby podpisów wśród mieszkańców Warszawy. Do inicjatywy tej należy powrócić.

W mijającej kadencji pożegnano wielu logików i filozofów nauki, m.in. prof. prof. Barbarę Stanosz, Mariana Przełęckiego, Andrzeja Grzegorczyka, Lecha Dubikajtisa, Leona Gumańskiego, Czesława Rylla-Nardzewskiego, Ireneusza Sierockiego i doc. Jacka Kabzińskiego (nie wszyscy, którzy odeszli byli członkami PTLiFN).

Do Towarzystwa przyjęto następujące osoby: dr hab. Jan Czerniawski, dr hab. Jerzy Gołosz, dr hab. Aleksy Schubert, dr Katarzyna Karaskiewicz oraz mgr Jacek Wawer.

Podkreślić należy stabilizację stanu finansów Towarzystwa w mijającej kadencji. Stan konta bankowego PTLiFN w dniu 25 stycznia 2015 wynosił 5626,47 PLN + 10 EUR. Szczegóły zawiera Sprawozdanie finansowe PTLiFN (2012-2015).

 Janusz Czelakowski
Prezes PTLiFN
jczel@math.uni.opole.pl