Scope of Logic Theorems – Call for papers

Scope of Logic Theorems
CALL FOR PAPERS
Special Issue – Logica Universalis
In Memoriam  A.Lindenbaum (1904-1941)
http://www.logica-universalis.org

In view of the speedy and huge expansion of the universe of logics, the
question of the scope of validity and domain of application of
fundamental logic theorems is more than ever crucial. What is true for
classical logic and theories based on it, does not necessarily hold for
non-classical logics.

But we may wonder if there is a logic deserving the name in which a theorem
such as the incompleteness theorem does not hold. On the other hand a
theorem such as cut-elimination does not hold for many interesting logical
systems. Cut-elimination expresses the intrinsic analycity of a logic, the
fact that a proof of a theorem depends only of its constituents, a not
always welcome feature. Anyway, it is interesting to find necessary and/or
sufficient conditions for cut-elimination to hold. And also for any
important theorem of logic.

Any paper dealing with the scope of validity and domain of application of
logic theorems is welcome, in particular those dealing with the following
theorems:

– Löwenheim-Skolem (1915-1920)
– completeness (Post 1921 – Gödel 1930)
– incompleteness (Gödel 1931)
– cut-elimination (Gentzen 1934)
– undefinability (Tarski 1936)
– undecidability (Church-Turing, 1936)
– Lindenbaum’s extension lemma (1937)
– compactness (Malcev 1938)
– incompleteness for modal logic (Dugundji 1940)
– Beth’s definability theorem (1953)
– Craig’s interpolation theorem (1957)
– completeness for modal logic (Kripke 1959)
– independence of CH (Cohen 1963)

„Un mathématiclen, un mathématicien moderne en particulier, se trouve,
dirait-on, à un degré superieur de l’activité consciente: il ne s’intéresse
pas seulement a la question de quoi, mais aussi à celle du comment. Il ne se
borne presque jamais à une solution -tout court- d’un problème, il veut
avoir toujours les solutions les plus … les plus quoi? -les plus faciles,
les plus courtes, les plus générales, etc.”

A.Lindenbaum, „Sur la simplicité formelle des notions”, in Actes du congrès
international de philosophie scientifiqe, vol. VII, Logique, Hermann, Paris,
1936, pp.28-38.

The issue will include a paper by Jan Wolenski about the life and work of
Lindenbaum.

DEADLINE: DECEMBER 24, 2011
http://www.logica-universalis.org

XIII Konferencja Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki

W dniach 5-9 maja pod patronatem Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki odbyła się w Szklarskiej Porębie

XIII Konferencja Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki.

Organizatorami konferencji byli: Katedra Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Matematyki Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego.

Konferencja Trends in Logic III

Program Sesji Warszawskiej konferencji TRENDS in LOGIC III i imprez towarzyszących:

Czwartek 22 września (MIMUW, Warszawa, Banacha 2, sala 5440)

15:30-16:30 Victor MAREK (USA) AUTARKIES, AN APPLICATION OF KLEENE LOGIC IN SAT
16:30-17:00 herbata i słodkie pierniczki
17:00-18:00 Dana SCOTT (USA)TOPOLOGY, CATEGORIES, and LAMBDA-CALCULUS

Piątek 23 września Sesja Warszawska Trends in Logic (MIMUW, Warszawa, Banacha 2)

11:00 Opening

11:30 Victor MAREK (University of Kentucky, Lexington): Mathematical Logic in Warsaw in the 60ies and 70ies, or the interaction of logic and life. In memoriam Andrzej Mostowski, Helena Rasiowa and Cecylia Rauszer.

13:00 Lunch

14:00 Dana SCOTT (Carnegie-Mellon University, Pittsburgh): The algebraic interpretation of classical and intuitionistic quantifiers

Wtorek, 27 września (MIMUW, Warszawa, Banacha 2, sala 5440)

14:00-15:00 Dana SCOTT (USA) PARAMETRIC SETS AND VIRTUAL CLASSES

Odczyty czwartkowe i wtorkowy odbędą się w ramach seminarium PROBLEMY PODSTAW INFORMATYKI I MATEMATYKI i są współorganizowane przez Instytut Podstaw Informatyki PAN, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych i Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki.

Program całej konferencji można znaleźć na stronie www.mimuw.edu.pl/~mrr i na stronach Studia Logica i Fundamenta Informaticae.

Konferencja Trends in Logic III

Studia Logica i Fundamenta Informaticae organizują wspólnie Międzynarodową Konferencję poświęconą pamięci profesora Andrzeja Mostowskiego, prof. Heleny Rasiowej, prof. Cecylii Rauszer

„Trends in Logic III”.

Sympozjum „Logika i jej zastosowania”

Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki organizuje sympozjum na temat

„Logika i jej zastosowania”.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do nadsyłania prac do dnia 1-go grudnia 2004.

Sympozjum odbędzie się 18-go grudnia 2004 r. w Warszawie, ul Banacha 2.

Konferencja Logika i Filozofia Nauki

Konferencja dedykowana prof. R. Wójcickiemu

Logika i Filozofia Nauki

Ruciane-Nida-Powałczyn, 29-30 października 2004

Konferencja w stulecie urodzin von Neumanna

Konferencja w stulecie urodzin von Neumanna

VI Warsztaty Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki
Zakopane, 30 listopad – 5 grudzień 2003.

Konferencja jest poświęcona wynikom von Neumanna w logice, informatyce i metodologii nauk społecznych