Zaionc Marek

Personal website

Zamiara Krystyna

Wikipedia

Zawadowski Marek

Personal website

Zbrzeźny Andrzej

Strona osobista

Ziemba Zdzisław

Publikacje

Ziembiński Zygmunt

Wikipedia

Zygmunt Jan

Profesor dr hab. Jan Zygmunt (ur. 1945). Edytor Alfreda Tarskiego Pism logiczno-filozoficznych. Tom 1: Prawda; Tom 2: Metalogika (PWN, Warszawa 1995, 2001). Napisał szereg prac historyczno-analitycznych, w których przedstawił wybrane aspekty dorobku współczesnej logiki polskiej przez pryzmat osiągnięć takich autorów, jak Jan Kalicki, Maria Kokoszyńska-Lutmanowa, Tadeusz Kubiński, Adolf Lindenbaum, Jerzy Łoś, Andrzej Mostowski, Mojżesz Presburger, Roman Suszko, Jerzy Słupecki i Alfred Tarski. Pochodzi z Podkarpacia (Kosina k. Łańcuta). Doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie pracy A survey of the proofs of the completeness theorem for first-order logic, napisanej pod kierunkiem prof. Stanisława Surmy (później opublikowanej jako rozdział w książce Studies in the History of Mathematical Logic, Ossolineum Wrocław 1973).
Jan Zygmunt był od roku 1971 r. pracownikiem PAN we Wrocławiu, a od roku 1983 – docentem na Uniwersytecie Wrocławskim. Od roku 1990 aż do przejścia na emeryturę w 2005 roku kierował Katedrą Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu Wrocławskiego, którą objął po prof. Tadeuszu Kubińskim. Profesor tytularny od roku 1996. Pomysłodawca, pierwszy organizator, a w późniejszym okresie – współorganizator cyklu konferencji pt. Zastosowania logiki w filozofii i podstawach matematyki. Pierwszy redaktor naczelny Bulletin of the Section of Logic w latach 1972–1973. Następnie przez kilka lat sekretarz redakcji Studia Logica oraz członek komitetu redakcyjnego.
Prof. Jan Zygmunt jest autorem interesujących wyników z teorii matryc logicznych (pierwszy wskazał na zastosowania technik ultraproduktowych w tej dziedzinie), teorii konsekwencji, zwłaszcza nad stopniami jednorodności rachunków logicznych (wspólne prace z prof. Jackiem Hawrankiem), kontynuując w tym zakresie badania Jerzego Łosia, Romana Suszki i Ryszarda Wójcickiego, a także nad pojęciem wielokonkluzywnego wynikania (multiple-conclusion entailment relation), w nawiązaniu do prac Dany Scotta i T. J. Smiley’a.

Żabski Eugeniusz

Publikacje