Prof. Miłkowski laureatem Nagrody NCN 2014

Profesorowie Janusz M. Bujnicki, Michał Horodecki oraz Marcin Miłkowski zostali laureatami Nagrody Narodowego Centrum Nauki 2014. Każdy z nich otrzymał 50 tysięcy złotych za wybitne osiągnięcia naukowe. Wyróżnienia dla badaczy NCN przyznało już po raz drugi. Uroczystość odbyła się 9 września w Krakowie. Patronem honorowym uroczystości wręczenia Nagrody Narodowego Centrum Nauki była Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Nagrody przyznano w trzech obszarach badawczych: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki o życiu oraz nauki ścisłe i techniczne.

Na liście laureatów jest Pan Profesor Marcin Miłkowski, Sekretarz Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki. Gratulujemy wyróżnionym, a zwłaszcza Panu Profesorowi Miłkowskiemu.

Church’s Thesis. Logic, Mind and Nature

W wydawnictwie Copernicus Press ukazała się książka pod redakcją Adama Olszewskiego, Bartosza Brożka i Piotra Urbańczyka pt. Church’s Thesis. Logic, Mind and Nature.

churchs

Okładka

Zmarła Profesor Barbara Stanosz

Żegnamy profesor Barbarę Stanosz, emerytowaną profesor Uniwersytetu Warszawskiego, zasłużoną dla sprawy wolnej Polski. Profesor Stanosz była autorką prac z zakresu logiki języka naturalnego, tłumaczką prac Quine’a i propagatorką jego dorobku. Członkini zwyczajna Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Współzałożycielka i współpracowniczka kwartalnika „Bez Dogmatu”.

Profesor Barbara Stanosz zmarła 7 czerwca 2014 r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki.

Zmarł Profesor Leon Gumański

Ze smutkiem informujemy o śmierci prof. Leona Gumańskiego, wybitnego logika i filozofa, wychowawcy wielu pokoleń studentów. Urodzony w Warszawie w 1921 r., od lat związany zawodowo z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na UMK pracował od 1957 r. aż do przejścia na emeryturę w 1991r. Jeszcze do roku 1997 prowadził zajęcia. Prof. Gumański był wieloletnim kierownikiem Katedry Logiki na Wydziale Humanistycznym UMK; w latach 1966 -1975 pełnił funkcję prodziekana, a w latach 1975-1978 – dziekana tego wydziału. Był redaktorem naczelnym kwartalnika „Ruch Filozoficzny” (1981-2008), członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz szefem Toruńskiego Oddziału PTF. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Profesor Gumański zmarł 31 maja w wieku 93 lat.

Cześć Jego pamięci!

Zarząd Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki

Zmarł Profesor Andrzej Grzegorczyk

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 20 marca 2014 roku zmarł

Śp. Andrzej Grzegorczyk

profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk

światowej sławy logik, wybitny filozof i etyk

doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego

i Uniwersytetu Blaise Pascala w Clermont-Ferrand

odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

orędownik ruchu ‘Non-violence’, poszukiwania porozumienia między ludźmi wbrew podziałom

Cześć Jego pamięci!

Zarząd Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 28-go marca, w kościele św. Jakuba na placu Narutowicza w Warszawa o godz. 13:30 (msza św. pogrzebowa); potem wyjazd podstawianym autobusem do Pruszkowa na cmentarz.

Podstawy logiki modalnej

Ukazało się długo oczekiwane wznowienie książki prof. Kazimierza Świrydowicza pt. Podstawy logiki modalnej (Wydawnictwo Zysk i S-ka).

swirydowicz

Okładka

 

Zmarł doc. dr hab. Jacek Kabziński

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 31 stycznia 2014 roku zmarł doc. dr hab. Jacek K. Kabziński, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczyciel akademicki, logik i filozof, znawca logik nieklasycznych,członek –założyciel Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki.

Cześć Jego pamięci!

Zarząd Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki

Predykacja

W wydawnictwie Copernicus Press ukazała się książka prof. Jacka Paśniczka pt. Predykacja.

pasniczek

Okładka

 

Marcin Miłkowski laureatem Nagrody im. T. Kotarbińskiego

Z ogromną satysfakcją informujemy, iż w roku 2013 laureatem Nagrody Wydziału I Polskiej Akademii Nauk w zakresie filozofii imienia Tadeusza Kotarbińskiego jest pan dr hab. Marcin Miłkowski, sekretarz Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki. Nagroda została przyznana za Jego książkę pt. Explaining the Computational Mind (MIT Press, Cambridge, Mass.). Serdecznie gratulujemy!

Zarząd Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki

Uroczyste wręczenie nagrody tegorocznym zwycięzcom odbyło się w dniu 10 grudnia w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

wreczenie

Prof. Jan Woleński, dr hab. Marcin Miłkowski i prof. Danilo Facca

Profesor Jan Woleński laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2013

Rada Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów Nagrody FNP. Tegoroczni zwycięzcy to: prof. Andrzej K. Tarkowski, prof. Sylwester Porowski, prof. Marek Żukowski i prof. Jan Woleński.

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest przyznawana polskim uczonym za osiągnięcia naukowe, które „przesuwając granice poznania, otwierają nowe perspektywy badawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają mu znaczące miejsce w światowej nauce”. Nazywana polskim Noblem, jest najpoważniejszym wyróżnieniem naukowym w naszym kraju. Nagroda jest przyznawana od dwudziestu dwóch lat. Jej wysokość wynosi obecnie 200 tys. zł.

Profesor Jan Woleński jest laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2013 w obszarze nauk humanistycznych i społecznych „za wszechstronną analizę prac szkoły lwowsko-warszawskiej i wprowadzenie jej dokonań do międzynarodowego dyskursu współczesnej filozofii”.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii w imieniu własnym i członków Towarzystwa składa Profesorowi Woleńskiemu, członkowi Towarzystwa i jego byłemu prezesowi,  serdeczne gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy dla dobra polskiej nauki.