Biuletyn PTLiFN 2/2023

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGIKI I FILOZOFII NAUKI
Numer 2 (SIERPIEŃ-PAŹDZIERNIK 2023)

1. KOMFERENCJE, SEMINARIA, WEBINARIA

Wrzesień obfitował w wydarzenia istotne z punktu widzenia statutowej działalności Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki. Między 11 a 16 września w Łodzi odbył się XII Polski Zjazd Filozoficzny, w trakcie którego mieliśmy możliwość uczestniczenia m.in. w obradach prowadzonych w Sekcji Logiki (25 referatów) i Sekcji Metodologii i Filozofii Nauki (33 referaty). Zorganizowano również panel dyskusyjny ,,Dziedzictwo Szkoły Lwowsko-Warszawskiej”, a jedna z sesji Sekcji Logiki została w całości poświęcona przedstawieniu uzyskanych do tej pory wyników realizacji projektu ,,Coming to Terms: Proof Theory Extended to Definite Descriptions and other Terms” (ExtenDD, grant ERC). Dziękujemy Władzom Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego za wysiłek organizacyjny.

Z kolei we Wrocławiu w dniach 15–23 września odbyły się warsztaty ,,Model Theory Workshop” i stowarzyszona z nimi konferencja ,,Model Theory Conference”, zorganizowane przez Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego przy wsparciu Uniwersytetu Warszawskiego oraz Association for Symbolic Logic.

https://www.math.uni.wroc.pl/~pkowa/work23.html

Wydarzenia były częścią tematycznego semestru (Structures Semester), którego kolejnym punktem będzie konferencja ,,Perspectives on Set Theory” (13–17 listopada, Warszawa, możliwy udział online).

https://grigorsarg.github.io/projects/Perspectives/>

Trends in Logic: BLESS, Toruń

Przypominamy, że w dniach 22–24 listopada 2023, w Toruniu, odbędzie się, organizowana przez Katedrę Logiki UMK, konferencja Bridges between Logic, Ethics and Social Sciences. 70 years of STUDIA LOGICA (BLESS – Od logiki do etyki i nauk społecznych). Wydarzenie organizowane jest w ramach serii Trends in Logic (jest to już XXIII edycja). Konferencja BLESS jest poświęcona zastosowaniu narzędzi logicznych i matematycznych do zagadnień związanych z zachowaniem się i działaniem jednostek oraz grup ludzi, które to zagadnienia zwyczajowo zaliczane są do zakresu etyki i nauk społecznych. Konferencja łączy tradycyjne podejścia do zagadnień normatywnych ze współczesnymi aplikacyjnymi podejściami do problemów działania i zachowania, takimi jak np. Sztuczna Inteligencja. Do zobaczenia w Toruniu!

https://bless.umk.pl/

https://sites.google.com/view/trends-bless-2023/home

Computational Logic and Applications, Kraków

Państwa uwadze polecamy również XVII edycję warsztatów ,,Computational Logic and Applications”, które odbędą się 14–15 grudnia w Krakowie. Zgłoszenia referatów przyjmowane są do 7 listopada. Organizacja warsztatów związana jest z 70. urodzinami Profesora Marka Zaionca. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi!

https://cla.tcs.uj.edu.pl/

Światowy Dzień Logiki 2024

14 stycznia 2024 po raz szósty odbędzie się Światowy Dzień Logiki. Informacje o obchodach święta publikowane są co roku przez Conseil International de Philosophie et des Sciences Humaines (CIPSH).

https://wld.cipsh.international/wld2024.html

Planujemy publikację na łamach Biuletynu PTLiFN informacji o wydarzeniach, które w związku z obchodami ŚDL zostały zorganizowane na terenie Polski. Zachęcamy do zgłaszania nam informacji na ten temat.

2. KONKURSY, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

Nominacje w V edycji Konkursu o Nagrodę Naukową im. Jana Łukasiewicza

Kapituła tegorocznej edycji Konkursu zadecydowała o nominacjach do Nagrody Naukowej im. Jana Łukasiewicza następujących prac:

    + Identity and Indiscernibility in Quantum Mechanics, autor: Tomasz Bigaj, wyd.: Palgrave Macmillan (Springer Nature), 2022, ISBN: 978-3-030-74869-2,

    + Branching Space-Times, autorzy: Tomasz Placek, Nuel Belnap, Thomas Müller, wyd.: Oxford University Press, 2022, ISBN: 978-0190884314.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, ostateczne wyniki zostaną ogłoszone do 31 grudnia 2023.

Nagroda Naukowa za najlepszą rozprawę doktorską i pracę magisterską

PTLiFN planuje rozszerzenie formuły Nagrody Naukowej i przyznawanie jej zarówno za wybitną rozprawę doktorską, jak i za wybitną pracę magisterską w dziedzinach statutowo wspieranych przez Towarzystwo.

3. PRACA W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Przekazujemy informacje o ofertach pracy i stażach doktoranckich w następujących projektach badawczych.

Postdoc in logic of names at NCU in Toruń

W projekcie dotyczącym logiki nazw, realizowanym na UMK w Toruniu, ogłoszono ponownie konkurs na stanowisko dla badacza ze stopniem doktora. Zgłoszenia będą przyjmowane do 26 listopada 2023 r., więcej informacji na stronie:

https://www.umk.pl/en/jobs/?task=offer&action=one&id=4430

Multiple theorem proving PhD/postdoc positions at LMU München

Prof. Jasmin Blanchette poszukuje doktorantów (4 lata) i badaczy ze stopniem doktora (3 lata), którzy będą pracować na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium.
Praca związana jest z realizacją projektu ERC Nekoka.

Nie ma terminu składania wniosków – zgłoszenia są rozpatrywane w sposób ciągły do momentu obsadzenia stanowisk. Szczegóły oferty dostępne są na stronie:

https://www.tcs.ifi.lmu.de/nachrichten/jobanzeige.html

Tenure track positions available to logicians (2nd call, deadline change), Prague (Czech Republic)

ICS (the Logic Group of the Institute of Computer Science) i Czeska Akademia Nauk ogłaszają nabór na dwa stanowiska dla badaczy ze stopniem doktora.
Termin składania wniosków: 20 listopada.

https://www.cs.cas.cz/logics/#work

Expression of interest for up to 6 postdocs in Logic at the Logic Uncertainty Computation and Information (LUCI) Lab, Milan (Italy)

Konkurs na maksymalnie sześć stanowisk typu ,,Post-Doc” z logiki zostanie wkrótce otwarty przez Logic Uncertainty Computation and Information (LUCI) Lab} (Uniwersytet w Mediolanie. Laboratorium LUCI planuje opublikować nabór na przynajmniej część stanowisk przed końcem 2023 r., zachęca jednak potencjalnych kandydatów do skontaktowania się z nim w celu wyrażenia zainteresowania pracą.

https://luci.unimi.it/open-positions/

4. INNE

Zachęcamy Członków PTLiFN do regularnego opłacania składek członkowskich. Przypominamy, że od 1 lutego 2016 minimalna składka roczna wynosi 30 zł od osoby. Numer konta bankowego znajdą Państwo na stronie internetowej:

http://logika.net.pl/skladki/

Zachęcamy kierowników projektów badawczych do wykorzystania kanałów komunikacyjnych PTLiFN – takich jak ten biuletyn – do rozpowszechniania informacji o otwartych konkursach ivmożliwościach podjęcia pracy.

Prosimy również o zgłaszanie wszelkich informacji dotyczących pola zainteresowań Towarzystwa do następnego biuletynu na adres Sekretarza PTLiFN, dra Mateusza Klonowskiego ptlifn.sekretarz@gmail.com, do 15 stycznia 2024 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii 2023, Biuletyn, Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.