Seminaria

Białystok: prof. Kazimierz Trzęsicki
Seminarium Katedry Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki
wtorki, 17-19, co 2 tygodnie od 10.III
Instytut Informatyki, Uniwersytet w Białymstoku
ul. Sosnowa 64, 15-887 Białystok
mailto:kasimir@uwb.edu.pl

Katowice: prof. Krzysztof T. Wieczorek
Seminarium Zakładu Logiki i Metodologii
wtorki, 14:30-16:00
Instytut Filozofii
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 11, Katowice

Katowice: prof.Piotr Wojtylak
Seminarium Zakładu Logiki Matematycznej
czwartki, 10-12
Instytut Matematyki Uniwersytetu Sląskiego
ul. Bankowa 11, 40-881 Katowice

Kraków: prof. P.Idziak
Seminarium Katedry Algorytmiki
Srody, godz.16
Instytut Informatyki, UJ
ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków
www.ii.uj.edu.pl/~idziak

Kraków: prof. Marek Zaionc
Seminarium Zakładu Podstaw Informatyki
Srody, godz.12
Instytut Informatyki, UJ
ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków
mailto: zaionc@ii.uj.edu.pl

Kraków:prof. Andrzej Wroński
Seminarium z logiki
Srody, 17:15-18:15
UJ, ul. Grodzka 52, Ip. p.28
mailto: wrońsk@cyf-kr.edu.pl

Lublin: prof. Stanisław Kiczuk
Seminarium z Logiki KUL
Al. Racławicka 14, 20-950 Lublin
mailto:lechmar@kul.lublin.pl

Lublin: prof. J. Pasniczek
Seminarium Zakładu Logiki i Metodologii Nauk
Instytut Filozofii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin
http://filozofia.umcs.lublin.pl
mailto: artur.koterski@umcs.lublin.pl

Łódz: prof. Grzegorz Malinowski
Seminarium Katedry Logiki i Metodologii Nauk
Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Kopcinskiego 16/18, 90-232 Łódz
mailto: gregmal@uni.lodz.pl

Olsztyn: prof.dr hab Wojciech Buszkowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Wydział Matematyki i Informatyki
Katedra Logiki i Podstaw Informatyki
termin: sroda godz.14:30-16:30
mailto:buszko@amu.edu.pl

Opole: prof. J Czelakowski
Seminarium z logiki i podstaw matematyki
wtorki (co dwa tygodnie), godz.12:30
Katedra Podstaw Matematyki
Instytut Matematyki, Uniwersytet Opolski
ul. Oleska 48, sala 105
mailto:jczel@math.uni.opole.pl

Poznań: prof. Wojciech Buszkowski
Seminarium Zakładu Teorii Obliczeń
wtorki 13 -15, s.B3-38
Wydział Matematyki i Informatyki UAM
ul. Umultowska 87
mailto:buszko@amu.edu.pl

Poznań: prof. Roman Murawski
Seminarium Zakładu Logiki Matematycznej
wtorki 10:15 – 12, s.B2-38
Wydział Matematyki i Informatyki UAM
ul. Umultowska 87, 61-614 Poznań
program seminarium
mailto: rmur@amu.edu.pl

Poznań: prof. Jerzy Pogonowski
Seminarium Zakładu Logiki Stosowanej
Wydział Neofilologii
program seminarium
mailto:pogon@amu.edu.pl

Warszawa: prof. Marcin Mostowski
Seminarium pt.Logikai poznanie
czwartki 14:30-16:15
Instytut Filozofii UW
ul. Krakowskie Przedmieście 3, p.11
mailto:m.mostowski@uw.edu.pl

Warszawa: prof. M. Mostowski
Forum Kognitywistyczne
sobota godz. 12 – nieregularnie
Instytut Filozofii UW
ul. Krakowskie Przedmieście 3, p.11
http://www.kognitywistyka.uw.edu.pl/index.html

Warszawa: prof. Andrzej Skowron
Seminarium Zakładu Logiki Matematycznej
piątki, godz. 14:15-18
Instytut Matematyki UW
ul. Banacha 2 s.5820
program seminarium

Warszawa: prof. Jerzy Tiuryn
Seminarium Zakładu Logiki Stosowanej
wtorki, godz. 14:15-15:45
Instytut Informatyki UW
ul. Banacha 2 s.5840
program seminarium

Wrocław: prof. Jan Zygmunt
Seminarium z Logiki i Metodologii Nauk
co drugi czwartek, 14-16
UWr, Katedra logiki i Metodologii Nauk
ul. Koszrowa 3, 50-305 Wrocław
mailto: logika@uni.wroc.pl

Zielona Góra: prof. Kazimierz Jodkowski
Zakład Logiki i Metodologii Nauk
Instytut Filozofii
Uniwersytet Zielonogórski
Al. Wojska Polskiego 71A, 65-762 Zielona Góra