Trends in Logic XXIII. Specjalne sesje poświęcone H. Elzenbergowi i T. Czeżowskiemu, 23.11.2023, Toruń

Idea sesji specjalnych
23 listopada (czwartek) będą miały miejsce specjalne sesje poświęcone toruńskim filozofom H. Elzenbergowi oraz T. Czeżowskiemu.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stanowi kontynuację osiągnięć i tradycji badawczych Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie oraz Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Szczególnie odnosi się to do filozofii. Jej prekursorami na Uniwersytecie toruńskim są logik, Tadeusz H. Czeżowski oraz aksjolog, etyk i filozof kultury, Henryk J.M. Elzenberg.

Tadeusz Czeżowski
Tadeusz Czeżowski naukowo zajmował się przede wszystkim logiką i metodologią, szczególnie nauk matematycznych. Swoje zainteresowania badawcze łączył w umiejętny sposób z aksjologią i etyką, dla których poszukiwał precyzyjnych wyjaśnień i uzasadnień, argumentując na rzecz ich naukowości, wyrażającej się w szczególnym rodzaju empiryczności, zbliżającej je do nauk matematyczno-przyrodniczych. Dla problematyki organizowanej konferencji szczególne znaczenie mają prace Czeżowskiego dotyczące sposobu istnienia wartości, kryteriów oceny aksjologicznej, konfliktów w etyce, logiki dóbr, paradoksu wolności oraz sensu i wartości życia.

Henryk Elzenberg
Henryk Elzenberg to jeden z pierwszych w Polsce, a zarazem najwybitniejszy przedstawiciel rodzimej aksjologii, którą uprawiał w sposób analityczny, dążąc do zbudowania jej systemu jako ogólnej teorii wartości. W jej ramach rozwijał studia nad aksjologiami szczegółowymi, do których zaliczał etykę jako teorię wartości moralnych oraz estetykę jako teorię wartości estetycznych. Zainteresowania badawcze i pozostawione przez Elzenberga prace pozostają w ścisłym związku z problematyką organizowanej konferencji, stanowiąc źródłowy materiał badawczy.

Język sesji
Sesje odbędą się w języku polskim oraz angielskim. Zachęcamy do składania referatów w jednym z tych języków.

Anglojęzyczny numer specjalny „Ruchu Filozoficznego”
„Ruchu Filozoficzny” jest jednym z najstarszych i najbardziej zasłużonych dla upowszechniania wiedzy filozoficznej w Polsce periodyków. W czasopiśmie tym od dziesięcioleci obecna jest dyskusja na temat relacji między logiką i etyką. W „Ruchu Filozoficznym” publikowali zarówno Czeżowski, jak i Elzenberg.

W związku z tym planujemy wydanie anglojęzycznego numeru specjalnego tego kwartalnika. Zamieszczone zostaną w nim wybrane oryginalne teksty obu autorów, podejmujące problematykę z zakresu teorii wartości, logiki dóbr oraz etyki. Teksty te będą przetłumaczone na język angielski i opatrzone krytycznymi komentarzami. Ponadto w obu zeszytach zostaną opublikowane autoreferaty i recenzowane artykuły naukowe uczestników konferencji. Zapraszamy do składania materiałów do druku.

Zaproszeni mówcy na sesje

 • Lesław Hostyński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Dariusz Łukasiewicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Jan Woleński, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Komitet programowy sesji

 • Tomasz Jarmużek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Piotr Domeracki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Adam Grzeliński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Andrzej Lorczyk, Uniwersytet Wrocławski
 • Krzysztof Stachewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Włodzimierz Tyburski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Ryszard Wiśniewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ważne informacje

 • Termin składania referatów na sesje specjalne: 15.10.2023
 • Abstrakty referatów (1-2 strony) oraz ewentualne pytania należy wysyłać na adres bless@umk.pl
 • Opłata konferencyjna za uczestnictwo w sesjach: 250 zł (w przypadku uczestnictwa w całej konferencji BLESS, do czego zachęcamy, obowiązuje pełna opłata)

Strona
https://sites.google.com/view/trends-bless-2023/home/special-sessions-h-elzenberg-and-t-cze%C5%BCowski

Ten wpis został opublikowany w kategorii Konferencje, Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.