Zmarł prof. M. Krynicki

Kolegium Dziekańskie i Rada Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego SNŚ

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

z głębokim żalem zawiadamiają, że 12  października 2011 roku zmarł

Dziekan  naszego Wydziału 

Prof. dr hab. Michał Krynicki

Profesor Michał Krynicki był wszechstronnym matematykiem. Zajmował się logiką matematyczną. Współpracował z ośrodkami logicznymi z Finlandii, Niemiec i Kanady. Nauczanie matematyki było zawsze w centrum jego uwagi. Cieszył się wielkim uznaniem i sympatią wśród studentów i pracowników. Był założycielem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego SNŚ UKSW i  kolejno kierownikiem Katedry Podstaw Matematyki, prodziekanem i dziekanem. W trudnych dla szkolnictwa wyższego latach, w czasie Jego  kadencji Wydział zwiększył o prawie 50% liczbę studentów, uzyskał pozytywne akredytacje dla wszystkich prowadzonych kierunków studiów, otrzymał najwyższą, pierwszą  kategorię w zakresie działalności naukowej.

Odszedł od nas pasjonat matematyki w wielu postaciach. Odszedł człowiek prawy, uczciwy, uczynny i życzliwy ludziom. Została po Nim wdzięczna pamięć Jego uczniów, współpracowników i przyjaciół i ważne dokonania matematyczne.

Requiescat in pace!

 

Msza żałobna zostanie odprawiona  w kościele św. Marcina przy ulicy Piwnej w środę, 19 października 2011 o godzinie 11.00, po czym nastąpi wyprowadzenie na Cmentarz Bródnowski do grobu rodzinnego


Ten wpis został opublikowany w kategorii Nekrologi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.