Kontakt

Osoby, które chcą zostać członkami Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wersja .doc wersja .pdf sekretarzowi Towarzystwa na adres ptlifn.sekretarz@gmail.com.

Statut Towarzystwa wymaga podpisu dwóch członków wprowadzających. Muszą to być aktualni członkowie PTLiFN. Wnioski bez rekomendacji nie będą rozpatrywane.

W przypadku aktualizacji danych prosimy o wypełnienie formularza aktualizacyjnego
wersja .doc wersja .pdf i również przesłanie sekretarzowi Towarzystwa na powyższy adres.