Biuletyn PTLiFN 0/2023

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGIKI I FILOZOFII NAUKI
Numer 0 (KWIECIEŃ-MAJ 2023)

1. WŁADZE TOWARZYSTWA NA KADENCJĘ 2022-2025

Podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki (05.11.2022) na kadencję 2022-2025 wybrano nowe władze Towarzystwa w osobach:

Zarząd PTLiFN: dr hab. Tomasz Jarmużek (prezes), dr hab. Dorota Leszczyńska-Jasion (wiceprezes), dr hab. Kordula Świętorzecka (wiceprezes), prof. dr hab. Tomasz Placek (członek zarządu), dr hab. Marcin Miłkowski (członek zarządu), dr Mateusz Klonowski (sekretarz), ks. dr Michał Oleksowicz (skarbnik)

Komisja Rewizyjna PTLiFN: dr hab. Tomasz Kowalski, dr hab. Marek Nasieniewski, dr Andrzej Malec

Rada PTLiFN: prof. Urszula Wybraniec-Skardowska, prof. Janusz Czelakowski, prof. Adam Grobler, prof. Roman Murawski, prof. Kazimierz Trzęsicki.

2. KONFERENCJE, SEMINARIA, WEBINARIA

W dniach 5-8 września 2022 r. odbył się w Toruniu międzynarodowy kongres ,,The Sixth World Congress of Paraconsistency in Toruń (WCP6) – The Second Stanisław Jaśkowski Memorial Symposium” (https://wcp6.umk.pl/pages/main_page/). Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Logiki UMK w Toruniu, Emerging Field Logic and Philosophy of Science, Centre for Logic, Epistemology and History of Science, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Departamento de Filosofia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Institute for Philosophical Research, National Autonomous University of Mexico, Logica Universalis Association.

19-21 października 2022 r. w Toruniu odbyła się międzynarodowa konferencja z zakresu filozofii nauki ,,Philosophical Perspectives on Sciences. Hypothesis in science. The 550th anniversary of the birth of Nicolaus Copernicus” (https://ppshypothesis.umk.pl). Organizatorem była Katedra Logiki UMK w Toruniu. Konferencja stanowiła preludium do obchodów 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

W dniach 20-23 października 2022 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja ,,History in/of the Lvov-Warsaw School” (https://sites.google.com/uw.edu.pl/history-lws). Konferencja została zorganizowana przez Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Kazimierz Twardowski Philosophical Society in Lviv, Komitet Badań Filozoficznych, Polską Akademię Nauk, Uniwersytet K. St. Wyszyńskiego w Warszawie.

13-14 stycznia 2023 r. w Warszawie odbyło się międzynarodowe sympozjum ,,Jan Łukasiewicz between Lwów, Warsaw, and Dublin” poświęcone Janowi Łukasiewiczowi i zarazem związane z obchodami V. Światowego Dnia Logiki (https://sites.google.com/uw.edu.pl/lukasiewiczsymposium/home). Instytucjami organizującymi były: Uniwersytet Warszawski, ,,Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” oraz Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej UW. Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki objęło patronat nad wydarzeniem.

14-15 stycznia 2023 r. w Poznaniu (14 stycznia) i Łodzi (15 stycznia) z okazji V. Światowego Dnia Logiki odbyła się konferencja poświęcona Jerzemu Perzanowskiemu (https://worldlogicday2023.wordpress.com/). Organizatorami konferencji były jednostki: Zakład Logiki i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Katedra Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu Łódzkiego. Patronat nad konferencją objęły Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki oraz Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne.

W dniach 13-17 lutego 2023 r. odbyła się w Warszawie konferencja z cyklu Computer Science Logic (https://csl2023.mimuw.edu.pl/). Jest to coroczna konferencja organizowana przez European Association for Computer Science Logic.

W dniu 29 marca 2023 r. odbyło się spotkanie z cyklu ,,Logica Universalis Webinar” pt. ,,Presentation of the book <<Logic – Language – Ontology. Selected Works>>” (https://www.springer.com/journal/11787/updates/23910922). Swoją książkę przedstawiła prof. Urszula Wybraniec-Skardowska.

ZAPOWIEDZI KONFERENCJI

XXVI konferencja z cyklu ,,Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki” odbędzie się w Szklarskiej Porębie w dniach 8-12 maja 2023 r. Organizatorami spotkania są Katedra Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Matematyki Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego. Konferencja objęta jest patronatem Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki (http://www.applications-of-logic.uni.wroc.pl/).

W dniach 28-30 czerwca 2023 r. odbędzie się w Krakowie ,,Cracow Logic Conference” (CLoCk), poprzednio ,,Konferencja Historia Logiki”. Konferencja organizowana jest przez Zakład Logiki Uniwersytetu Jagiellońskiego (https://filozofia.uj.edu.pl/clock). Wciąż możliwe jest zgłaszanie referatów na konferencję.

XII Polski Zjazd Filozoficzny odbędzie się w Łodzi w dniach 11-16 września 2023 r. (https://www.zjazdfilozoficzny.uni.lodz.pl/). Przewodniczącą Sekcji Metodologii i Filozofii Nauki jest prof. Agnieszka Lekka-Kowalik, sekretarzem sekcji jest dr Tomasz Łach. Przewodniczącym Sekcji Logiki jest prof. Andrzej Indrzejczak. Zgłoszenia referatów przyjmowane są do 14 maja 2023 r.

3. KSIĄŻKI

Nakładem wydawnictwa Birkhäuser ukazała się książka profesor Urszuli Wybraniec-Skardowskiej ,,Logic – Language – Ontology. Selected Works”, Cham 2022. Książka stanowi zbiór tekstów z zakresu logiki, filozofii i ontologii języka.

Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM wydało tom tekstów ,,Język-struktura-ontologia. Pamięci Romana Suszki” (pod redakcją D. Leszczyńskiej-Jasion, S. Chlebowskiego, A. Tomczyk, A. Zakosztowicza, Poznań 2022). Poza tekstami referatów wygłoszonych na poświęconej Romanowi Suszce konferencji III. Światowy Dzień Logiki, książka zawiera m.in. dotąd niepublikowane materiały: recenzję rozprawy habilitacyjnej Bogusława Wolniewicza napisaną przez profesora Suszkę w 1966 r. oraz część ,,Sprawozdania z Międzygórza” – notatek zredagowanych przez Grzegorza Malinowskiego i Jana Zygmunta, zawierających oryginalne wyniki Romana Suszki prezentowane na konferencji w Międzygórzu w 1977 r.

4. KONKURSY, PRZYZNANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Latem 2022 r. profesor Andrzej Indrzejczak otrzymał European Research Council Advanced Grant. Tytuł projektu to ,,Coming to Terms: Proof Theory Extended to Definite Descriptions and other Terms” (ExtenDD).

NAGRODA IM. JANA ŁUKASIEWICZA

V. edycja konkursu o Nagrodę Naukową im. Jana Łukasiewicza zostanie ogłoszona w maju. Nagroda przyznawana jest za wybitną monografię z dziedzin statutowo wspieranych przez Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki, do których należą logika, filozofia nauki, zastosowania logiki w podstawach matematyki, informatyce i lingwistyce.

5. NUMERY SPECJALNE CZASOPISM

Numer specjalny ,,Logic Journal of the IGPL” poświęcony logice wiążącej

Przygotowywany jest numer specjalny ,,Logic Journal of the IGPL” poświęcony logice wiążącej https://academic.oup.com/jigpal/pages/relating-logic-call-for-papers. Jest to pokłosie warsztatu ,,2nd Workshop on Relating Logic” zorganizowanego na Uniwersytecie w Cagliari na Sardynii (https://relating-logic.umk.pl/). Redaktorami numeru są Luis Estrada-González, Davide Fazio, Tomasz Jarmużek oraz Mateusz Klonowski.

Numery specjalne ,,Studia Logica” oraz ,,Logic and Logical Philosophy” poświęcone logice parakonsystentnej

Po kongresie ,,The Sixth World Congress of Paraconsistency in Toruń (WCP6) – The Second Stanisław Jaśkowski Memorial Symposium” przygotowywane są numery specjalne ,,Studia Logica” oraz ,,Logic and Logical Philosophy”.

Numer specjalny ,,History and Philosophy of Logic” poświęcony logice i historii w Szkole Lwowsko-Warszawskiej

Po międzynarodowej konferencji ,,History in/of Lvov-Warsaw School” przygotowywany jest numer specjalny ,,History and Philosophy of Logic” pt. ,,Logic and Its History in The Lvov-Warsaw School”. Redaktorami numeru są K. Świętorzecka i M. Łyczak.

6. INNE

Zachęcamy kierowników projektów badawczych do wykorzystania kanałów komunikacyjnych PTLiFN – takich jak ten biuletyn – do rozpowszechniania informacji o otwartych konkursach i możliwościach podjęcia pracy.

Prosimy również o zgłaszanie wszelkich informacji dotyczących pola zainteresowań Towarzystwa do następnego biuletynu na adres Sekretarza PTLiFN, dra Mateusza Klonowskiego ptlifn.sekretarz@gmail.com, do 05 lipca 2023.


Ten wpis został opublikowany w kategorii 2023, Biuletyn. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.