II edycja konkursu o Nagrodę Naukową im. Jana Łukasiewicza. Werdykt

Kapituła Nagrody Naukowej im. Jana Łukasiewicza postanowiła przyznać Nagrodę dr. hab. Pawłowi Łupkowskiemu za monografię Logic of Questions in the Wild Inferential Erotetic Logic in Information Seeking Dialogue Modelling, Studies in Logic, Volume 64, College Publications, London 2016.

Nagroda Naukowa im. Jana Łukasiewicza składa się z medalu i nagrody pieniężnej.

Autorką medalu jest Paula Quinon. Medal powstał przy konsultacjach i opiece artystycznej Aleksandry Mazurkiewicz (ASP Warszawa), która jest też wykonawcą odlewu. Obie Panie zrzekły się honorarium za swą pracę.

Część pieniężna nagrody jest możliwa dzięki darowiznom (które otrzymaliśmy w obu edycjach Nagrody):

  • Dr. Tadeusza Syryjczyka,
  • Kancelarii T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp.k.,
  • Wiesława Latuszka-Łukasiewicza.

Bardzo dziękujemy!


Ten wpis został opublikowany w kategorii Edycje. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.