Inauguracyjne posiedzenie Grupy Logiki, Języka i Informacji (GLLI), 14.01.2010, Opole. Raport

14 stycznia 2010 r. odbyło się, z udziałem władz Uniwersytetu Opolskiego, inauguracyjne posiedzenie Grupy Logiki, Języka i Informacji (w skrócie GLLI) powołanej przy Uniwersytecie Opolskim. Powołanie GLLI należy widzieć w perspektywie szerszego włączenia się logicznych, lingwistycznych i informatycznych środowisk opolskich, i nie tylko opolskich, w struktury ogólnoeuropejskie, w tym w pracę obecnych towarzystw i fundacji w Europie, zwłaszcza The Europeean Association for Logic, Language and Information (FoLLI), stowarzyszenia działającego od lat w Amsterdamie.

Na posiedzeniu przedstawiono formy i plan działania Grupy na pierwsze półrocze 2010r, w tym listę wizyt w Opolu znakomitych polskich specjalistów, zaproszonych z odczytami na kolejne posiedzenia Grupy.
Odczytano ciepły i serdeczny list powitalny od Prof. Johanna van Benthema, twórcy Instytutu Logiki, Języka i Informacji przy Uniwersytecie w Amsterdamie oraz założyciela FoLLI.

Dokonano też prezentacji nowo założonej witryny internetowej Grupy. GLLI jest ciałem nieformalnym, istniejącym poza oficjalnymi strukturami UO.

Działalność GLLI ma charakter interdyscyplinarny. W skład Grupy wchodzą badacze z wielu instytutów UO. Cele Grupy są zbieżne z zadaniami postawionymi przez FoLLI. Idzie tu w szczególności o promowanie i krzewienie postawy badawczej ukształtowanej przez osiągnięcia współczesnej logiki, lingwistyki, filozofii, współczesnej teorii komunikacji, informatyki i kognitywistyki oraz propagowanie edukacji w tym zakresie. Badania naukowe Grupy skupiają się na lingwistycznych, obliczeniowo-informatycznych oraz logiczno-matematycznych komponentach procesu przekazu i wymiany informacji oraz na strukturze towarzyszących temu procesowi działań.

Ogólne, zarysowane wyżej cele działalności GLLI determinują szereg szczegółowych, specyficznych zadań badawczych, leżących w polu zainteresowania całej wspólnoty GLLI, jak i jej poszczególnych członków. Więcej informacji dotyczących bieżącej działalności grupy oraz bliższych i dalszych planów działania znaleźć można na stronie internetowej: www.glli.uni.opole.pl
Najważniejszym wyzwaniem stojącym przed Grupą jest zorganizowanie w Opolu w roku 2012 lub 2013 Europejskiej Szkoły Logiki, Języka i Informacji (ESSLLI).
Kierujący Grupą Logiki, Języka i Informacji przy UO

Urszula Wybraniec-Skardowska i Janusz Czelakowski


Ten wpis został opublikowany w kategorii Inne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.