Prof. A. Grzegorczyk doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarząd Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki z głęboką satysfakcją przyjął fakt przyznania Panu Profesorowi Andrzejowi Grzegorczykowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Widzimy w nim symboliczny wyraz docenienia znakomitego, w wymiarze światowym, naukowego dorobku Profesora, zwłaszcza w dziedzinie logiki i matematyki, jak też Jego postawy życiowej, będącej wzorcem dla wielu młodszych kolegów, postawy nacechowanej skromnością oraz wytrwałym i cierpliwym dążeniem do porozumienia i prawdy.

Uroczystość miała miejsce w dniu 13 maja br. w Krakowie w Collegium Maius.

prof_grzegorczyk

Profesor Grzegorczyk w trakcie uroczystości

Tą drogą Zarząd Towarzystwa składa Panu Profesorowi najlepsze życzenia długich lat zdrowia oraz wypełnienia planów badawczych, zwłaszcza dotyczących fundamentalnej dla logiki teorii konkatenacji.

Łączy nas z Profesorem Grzegorczykiem potrzeba kształtowania kultury myślenia, a także poszukiwanie wspólnego, choćby „minimalnego wspólnego światopoglądu” i porozumienia między ludźmi wbrew podziałom.

Jednym z inicjatorów przyznania doktoratu honorowego było Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki i jego ówczesny prezes prof. Kazimierz Trzęsicki, a konsekwentnie rzecz prowadził do końca prof. Jan Woleński. Prof. Trzęsicki przekazał na uroczystości 10 egzemplarzy specjalnego numeru „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” dedykowanego Profesorowi Grzegorczykowi (afiliowanych do PTLiFN).

Zarząd Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki


Ten wpis został opublikowany w kategorii Inne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.