Publikacja w związku z 90-leciem prof. A. Grzegorczyka. Zaproszenie do zgłaszania publikacji, 2012

W związku z 90-leciem Prof. Andrzeja Grzegorczyka przygotowywana jest publikacja dedykowana Jubilatowi. Wydania podjęli się Jan Woleński, Stanisław Krajewski i Kazimierz Trzęsicki. Wydawcą byłoby College Publication London. W wypadku nieuzyskania niezbędnych funduszy wydany byłby numer specjalny Studies in Logic, Grammar and Rhetoric (10 pkt.).

Zapraszamy do zgłaszania publikacji zgodnie z tematyką zainteresowań Jubilata. Prace w języku angielskim po adiustacji prosimy nadsyłać do 30 września 2012 r. na adres kasimir@uwb.edu.pl

Zalecane, ale nieobowiązkowe jest korzystanie z szablonów programu TeX (styl, szablon strony).

Jan Woleński wolenski@if.uj.edu.pl
Stanisław Krajewski stankrajewski@uw.edu.pl
Kazimierz Trzęsicki kasimir@uwb.edu.pl


Ten wpis został opublikowany w kategorii Publikacje. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.