Walne Zebranie Członków PTLiFN, 18.02.2012, Warszawa

Szanowni Państwo,

Na podstawie Statutu Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki zwołujemy Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sobotę 18.02.2012 r., o godzinie 10:30 na Wydziale Matematyki i Informatyki UW przy ulicy Banacha 2 w Warszawie, w sali 2180 (uwaga, zmiana sali!).

Jest to sala na pierwszym piętrze:
http://www.mimuw.edu.pl/wydzial/lokalizacja/budynek/plan/

Szczegółowy porządek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności stowarzyszenia.
6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia.
7.Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia.
8.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności stowarzyszenia i sprawozdania finansowego stowarzyszenia.
9. Udzielenie członkom organów stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
10. Wybory nowych władz stowarzyszenia.
11. Sprawy pozostałe

Instrukcja dotarcia na Banacha 2:
http://www.mimuw.edu.pl/wydzial/lokalizacja/budynek/adres.html

Z poważaniem,
Marcin Miłkowski
sekretarz PTLiFN


Ten wpis został opublikowany w kategorii Strona główna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.