II Konferencja Filozofii Nauki i Metod Formalnych w Filozofii, 22-23.11.2017, Lublin

Szanowni Państwo,

W zeszłym roku w Krakowie odbyła się pierwsza edycja Konferencji Filozofii Nauki i Metod Formalnych w Filozofii (KFNiMFF), zorganizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki. Pragniemy kontynuować rozpoczętą tradycję i zapraszamy do udziału w drugiej edycji konferencji, która odbędzie się 22-23 listopada 2017 na KUL-u w Lublinie. Podobnie, jak w zeszłym roku konferencja ma służyć integracji polskiego środowiska filozofów nauki, a jej tematyka obejmuje ogólną i szczegółowe filozofie i metodologie nauk oraz wykorzystanie metod formalnych w filozofii.

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów referatów. Przygotowane do anonimowej recenzji abstrakty o maksymalnej długości 300 słów prosimy przesyłać na adres  kfnimff@gmail.com do dnia 23 X 2017. Na wystąpienie wraz z dyskusją przewidujemy 30  minut.

Planujemy zorganizować sesję anglojęzyczną, dlatego zapraszamy do nadsyłania abstraktów także  w języku angielskim. Język tytułu referatu i abstraktu traktowany będzie jako język wystąpienia.

Wszelkie informacje o konferencji znajdą Państwo na stronie: http://www.kul.pl/filozofia.nauki.

Zeszłoroczna edycja KFNiMFF odbyła się bezpośrednio po Konferencji Historii Logiki. Tegoroczną edycję pragniemy połączyć z IX Jesienną Konferencja Logiki, która odbędzie się 21 listopada 2017 także na KUL-u. W załączniku przesyłamy zaproszenie także na to wydarzenie.

prof. Tomasz Placek (Prezes PTLiFN)
dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL (Dyrektor Instytutu Filozofii KUL)
dr Piotr Lipski (Komitet Organizacyjny KFNiMFF)


Ten wpis został opublikowany w kategorii Konferencje. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.